Loading...

Split bolts - Bulon Chẻ - Ốc Siết Nối Cáp

Bulong Chẻ ( Ốc Siết Nối Cáp) với tên gọi tiếng Anh là Split Bolts Connector, được sử dụng để kết nối 2 hoặc nhiều dây. Split Bolt thường dùng để kết nối các dây đồng hoặc nhôm bện có tiết diện lõi từ 10 mm2 trở lên. Vật liệu phổ biến của Bulong chẻ - Split Bolts là đồng hoặc nhôm với 2 lựa chọn lớp phủ bề mặt là trần hoặc mạ thiếc.

16 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn