BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Đầu Mỏng

Lục Giác Chìm Đầu Mỏng

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x15

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x15

MPN: B28M0601015TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 436
2000+ 335
7000+ 314
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 2106 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x15

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x15

MPN: B28M0601015TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,005
400+ 1,544
1500+ 1,444
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 886 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x20

MPN: B28M0601020TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 503
1500+ 387
6000+ 362
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 565 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x20

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x20

MPN: B28M0601020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,174
400+ 1,674
1500+ 1,565
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1994 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x25

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x25

MPN: B28M0601025TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 584
1500+ 450
5000+ 421
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x30

MPN: B28M0601030TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 602
1500+ 463
5000+ 433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 1100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x30

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x30

MPN: B28M0601030TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,673
300+ 2,058
1000+ 1,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 936 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x35

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x35

MPN: B28M0601035TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,940
300+ 2,264
1000+ 2,117
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 148 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x40

MPN: B28M0601040TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 869
1000+ 669
3500+ 626
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x40

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x40

MPN: B28M0601040TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,176
300+ 2,445
1000+ 2,287
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x50

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x50

MPN: B28M0601050TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,843
200+ 2,959
800+ 2,767
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 502 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x55

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x55

MPN: B28M0601055TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,337
750+ 1,029
2000+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 450 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x65

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M6x65

MPN: B28M0601065TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,012
150+ 3,859
600+ 3,608
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Tồn kho: 98 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x75

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x75

MPN: B28M0601075TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,136
750+ 875
3000+ 818
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x80

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M6x80

MPN: B28M0601080TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,604
600+ 1,235
2000+ 1,155
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 2200 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x10

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x10

MPN: B28M0801010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,007
300+ 2,316
1000+ 2,165
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M8x20

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M8x20

MPN: B28M0801020TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 725
1250+ 558
4000+ 522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 695 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x20

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x20

MPN: B28M0801020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,176
300+ 2,445
1000+ 2,287
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 650 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x30

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Inox 304 M8x30

MPN: B28M0801030TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,512
200+ 3,474
700+ 3,249
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M8x40

Lục Giác Chìm Đầu Dẹp Thép Xi Vàng M8x40

MPN: B28M0801040TA70
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,210
750+ 932
2500+ 871
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 874 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết