Loading...

Lục Giác Chìm Đầu Thấp

Lục Giác Chìm Đầu Mỏng là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để lắp ráp, ghép nối các chi tiết lại thành một khối, là chi tiết kẹp chặt. Sử dụng ở các mối lắp chi tiết lắp có bề dày nhỏ hoặc nơi yêu cầu khắt khe về không gian lắp. Thường sử dụng nhiều trong các mối lắp cơ cấu robot, cửa tủ điện, tủ máy, các cụm chi tiết truyền động,…

212 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 329 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 82,250 đ
Giá: 23,571 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 23,571 đ
Giá: 380 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 95,000 đ
Giá: 26,454 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 26,454 đ
Giá: 441 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,250 đ
Giá: 30,007 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 30,007 đ
Giá: 453 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,250 đ
Giá: 30,745 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 30,745 đ
Giá: 656 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 164,000 đ
Giá: 42,343 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 42,343 đ
Giá: 1,008 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 100,800 đ
Giá: 33,627 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 33,627 đ
Giá: 856 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,600 đ
Giá: 29,270 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 29,270 đ
Giá: 39,427 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 39,427 đ
Giá: 547 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,750 đ
Giá: 36,109 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 36,109 đ
Giá: 912 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 91,200 đ
Giá: 30,879 đ / Pack (có VAT)
Tổng cộng: 30,879 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn