BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Cốt

Kích Thước Cốt

Công Suất

Điện Áp

Tốc Độ Không Tải

Lực Siết Tối Đa

Máy Siết Bulong

Máy Siết Bulong

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V DTW180Z

Mã sản phẩm: DTW180Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,311,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW181Z

Mã sản phẩm: DTW181Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,311,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZJX1

Mã sản phẩm: DTW190ZJX1
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,596,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZX

Mã sản phẩm: DTW190ZX
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,906,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 18V DWR180Z

Mã sản phẩm: DWR180Z
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,657,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Vặn Ốc Xung Lực Crown 900W CT 12018

Mã sản phẩm: MS-CT12018
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,524,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DSYE

Mã sản phẩm: TW060DSYE
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,542,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DZ

Mã sản phẩm: TW060DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,251,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DWE

Mã sản phẩm: TW100DWE
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,293,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DZ

Mã sản phẩm: TW100DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,097,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYE

Mã sản phẩm: TW140DSYE
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,542,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYEX

Mã sản phẩm: TW140DSYEX
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,561,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DZ

Mã sản phẩm: TW140DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,251,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW141DZ

Mã sản phẩm: TW141DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,251,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW160DZ

Mã sản phẩm: TW160DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,772,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW161DZ

Mã sản phẩm: TW161DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,772,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 12V WR100DZ

Mã sản phẩm: WR100DZ
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,349,500 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.