BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Điện Áp

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Tên Sản Phẩm

Thương Hiệu

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V DTW180Z

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V DTW180Z

MPN: DTW180Z
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,311,000
2+ 3,145,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW181Z

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW181Z

MPN: DTW181Z
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,311,000
2+ 3,145,450
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZJX1

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZJX1

MPN: DTW190ZJX1
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,445,300
2+ 2,323,035
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZX

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 18V DTW190ZX

MPN: DTW190ZX
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,906,300
2+ 1,810,985
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 18V DWR180Z

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 18V DWR180Z

MPN: DWR180Z
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,657,500
2+ 3,474,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Vặn Ốc Xung Lực Crown 900W CT 12018

Máy Vặn Ốc Xung Lực Crown 900W CT 12018

MPN: MS-CT12018
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,524,600
2+ 1,448,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DSYE

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DSYE

MPN: TW060DSYE
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,542,000
2+ 3,364,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DZ

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 6.35mm - 12V TW060DZ

MPN: TW060DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,251,800
2+ 1,189,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DWE

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DWE

MPN: TW100DWE
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,293,400
2+ 3,128,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DZ

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 10.8V TW100DZ

MPN: TW100DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,097,800
2+ 1,042,910
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYE

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYE

MPN: TW140DSYE
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,542,000
2+ 3,364,900
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYEX

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DSYEX

MPN: TW140DSYEX
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,561,800
2+ 3,383,710
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DZ

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW140DZ

MPN: TW140DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,251,800
2+ 1,189,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW141DZ

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW141DZ

MPN: TW141DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,251,800
2+ 1,189,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW160DZ

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita 9.5mm - 18V TW160DZ

MPN: TW160DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,772,000
2+ 2,633,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW161DZ

Máy Siết Bu lông Dùng Pin Makita 12.7mm - 12V TW161DZ

MPN: TW161DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,772,000
2+ 2,633,400
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 12V WR100DZ

Máy Siết Bu Lông Xuyên Tâm Dùng Pin Makita 12V WR100DZ

MPN: WR100DZ
Danh mục: Máy Siết Bulong
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,349,500
2+ 3,182,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày