Loading...

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt

Vật Liệu Bi Nhựa - Thân Inox Inox Nhựa PEEK Nhựa POM Size (D1) 7 mm 7.5 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm 18 mm 20 mm 24 mm 30 mm Chiều Dài (L) 4 mm 5 mm 6 mm 9 mm 10 mm 14 mm 17 mm

24 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 123,363 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 123,363 đ

Con Lăn Bi Loại Ép Chặt Inox 9mm BCHA9

Giá: 123,363 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 123,363 đ
Giá: 111,120 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 111,120 đ
Giá: 197,520 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 197,520 đ
Giá: 185,161 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 185,161 đ
Giá: 407,400 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 407,400 đ
Giá: 518,404 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 518,404 đ
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn