BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chổi Than

Chổi Than

Chổi Than Makita (CB440) 194427-5

Chổi Than Makita (CB440) 194427-5

MPN: 194427-5
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,230
10+ 51,519
20+ 48,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB325) 195001-2

Chổi Than Makita (CB325) 195001-2

MPN: 195001-2
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,925
20+ 22,729
40+ 21,533
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB-459) 195026-6

Chổi Than Makita (CB-459) 195026-6

MPN: 195026-6
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 41,470
20+ 39,397
40+ 37,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB218) 197128-4

Chổi Than Makita (CB218) 197128-4

MPN: 197128-4
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 103,675
8+ 98,491
16+ 93,308
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái
Đặt hàng chẵn: 4 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB51) B-80232

Chổi Than Makita (CB51) B-80232

MPN: B-80232
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 36,685
20+ 34,851
40+ 33,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB64) B-80254

Chổi Than Makita (CB64) B-80254

MPN: B-80254
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 36,685
20+ 34,851
40+ 33,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB65) B-80260

Chổi Than Makita (CB65) B-80260

MPN: B-80260
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 49,445
20+ 46,973
40+ 44,501
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB70) B-80276

Chổi Than Makita (CB70) B-80276

MPN: B-80276
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 43,065
20+ 40,912
40+ 38,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB85) B-80282

Chổi Than Makita (CB85) B-80282

MPN: B-80282
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,230
10+ 51,519
20+ 48,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB100) B-80298

Chổi Than Makita (CB100) B-80298

MPN: B-80298
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 41,470
20+ 39,397
40+ 37,323
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB105) B-80307

Chổi Than Makita (CB105) B-80307

MPN: B-80307
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 114,840
6+ 109,098
12+ 103,356
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB153) B-80329

Chổi Than Makita (CB153) B-80329

MPN: B-80329
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 44,660
10+ 42,427
20+ 40,194
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB155) B-80335

Chổi Than Makita (CB155) B-80335

MPN: B-80335
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 118,030
6+ 112,129
12+ 106,227
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB203) B-80341

Chổi Than Makita (CB203) B-80341

MPN: B-80341
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 66,990
10+ 63,641
20+ 60,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB204) B-80357

Chổi Than Makita (CB204) B-80357

MPN: B-80357
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 110,055
6+ 104,552
12+ 99,050
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB251) B-80363

Chổi Than Makita (CB251) B-80363

MPN: B-80363
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 66,990
10+ 63,641
20+ 60,291
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB303) B-80379

Chổi Than Makita (CB303) B-80379

MPN: B-80379
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 54,230
10+ 51,519
20+ 48,807
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB411A) B-80391

Chổi Than Makita (CB411A) B-80391

MPN: B-80391
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 36,685
20+ 34,851
40+ 33,017
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB417) B-80416

Chổi Than Makita (CB417) B-80416

MPN: B-80416
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
3+ 146,740
6+ 139,403
12+ 132,066
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 cái
Đặt hàng chẵn: 3 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Chổi Than Makita (CB419) B-80422

Chổi Than Makita (CB419) B-80422

MPN: B-80422
Danh mục: Chổi Than
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 43,065
20+ 40,912
40+ 38,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 4 ngày