BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Size Khóa

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Loại Ren

Phân Bố Ren

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x4

MPN: B02M0201004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 950
1000+ 732
3000+ 684
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 870 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x5

MPN: B02M0201005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 956
750+ 736
3000+ 688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1489 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x6

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x6

MPN: B02M0201006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 965
750+ 743
3000+ 695
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 265 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x8

MPN: B02M0201008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,012
750+ 779
3000+ 729
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 4880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x10

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x10

MPN: B02M0201010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,098
750+ 845
3000+ 790
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 4635 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x12

MPN: B02M0201012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,192
750+ 918
2500+ 859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x16

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x16

MPN: B02M0201016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,495
600+ 1,151
2000+ 1,076
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 295 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x20

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2x20

MPN: B02M0201020TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,129
400+ 1,639
1500+ 1,533
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1000 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x4

MPN: B02M0251004TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,117
750+ 860
2500+ 804
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3590 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x5

MPN: B02M0251005TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,273
750+ 980
2000+ 916
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 4878 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x6

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x6

MPN: B02M0251006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,273
750+ 980
2000+ 916
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x8

MPN: B02M0251008TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,301
750+ 1,002
2000+ 937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 3880 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x10

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x10

MPN: B02M0251010TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,429
600+ 1,100
2000+ 1,029
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 640 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x12

MPN: B02M0251012TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,580
600+ 1,216
2000+ 1,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 410 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M2.5x16

MPN: B02M0251016TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,015
400+ 1,552
1500+ 1,451
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 1150 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 603
1500+ 464
5000+ 434
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 41135 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 845
1000+ 650
3500+ 608
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M3x6

Lục Giác Chìm Trụ Inox 304 DIN912 M3x6

MPN: B02M0301006TH00
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 811
1000+ 624
4000+ 584
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 53190 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Đen DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF10
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
500+ 636
1500+ 490
4500+ 458
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con
Đặt hàng chẵn: 500 con

Tồn kho: 31096 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

Lục Giác Chìm Trụ Thép 12.9 Mạ Kẽm DIN912 M3x8

MPN: B02M0301008TF20
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 892
1000+ 687
3000+ 642
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Tồn kho: 1100 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết