Loading...

Đầu Nối Bi Hai Chiều - Ren Trong

Đầu Nối Bi Khóa Hai Chiều - Ren Trong cấu tạo gồm một đầu ren (ren cái) và một đầu bi nối nhanh có khả năng tự khóa. Đầu nối bi khóa hai chiều chia thành đầu đực và đầu cái. Khác với các đầu nối bi thông thường, ở cả đầu đực và cái đều có chức năng tự khóa khi không được kết nối. Sử dụng cho nước, dầu, khí,…

10 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 105,756 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 105,756 đ
Giá: 211,512 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 211,512 đ
Giá: 118,932 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 118,932 đ
Giá: 330,444 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 330,444 đ
Giá: 211,512 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 211,512 đ
Giá: 421,975 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 421,975 đ
Giá: 369,622 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 369,622 đ
Giá: 804,657 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 804,657 đ
Giá: 594,194 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 594,194 đ
Giá: 1,200,397 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,200,397 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn