BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Loại

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Đồng Hồ So

Đồng Hồ So

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

MPN: 1040S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,489,620
2+ 1,459,828
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

MPN: 1044S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,006,500
2+ 986,370
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S-60 (0-10mm/0.01mm) chống nước

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S-60 (0-10mm/0.01mm) chống nước

MPN: 2046S-60-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,878,800
2+ 1,841,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S (0-10mm/0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046S (0-10mm/0.01mm)

MPN: 2046S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 657,580
2+ 644,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046SB (0-10mm/0.01mm) lưng phẳng

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046SB (0-10mm/0.01mm) lưng phẳng

MPN: 2046SB-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 697,840
2+ 683,883
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S-19 (0-20mm/0.01mm) chống sốc

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S-19 (0-20mm/0.01mm) chống sốc

MPN: 2050S-19-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,489,620
2+ 1,459,828
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

MPN: 2050S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,328,580
2+ 1,302,009
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm) chống sốc

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm) chống sốc

MPN: 2052S-19-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,160,620
2+ 2,117,408
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

MPN: 2052S-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,945,900
2+ 1,906,982
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm/0.001mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2109S-10 (0-1mm/0.001mm)

MPN: 2109S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,328,580
2+ 1,302,009
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

MPN: 2110S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,972,740
2+ 1,933,285
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2119S-10 (0-5mm/0.001mm)

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2119S-10 (0-5mm/0.001mm)

MPN: 2119S-10-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,214,300
2+ 2,170,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) chống sốc

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) chống sốc

MPN: 3058S-19-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,670,580
2+ 2,617,169
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3060S-19 (0-80mm/0.01mm) chống sốc

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3060S-19 (0-80mm/0.01mm) chống sốc

MPN: 3060S-19-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,415,180
2+ 4,326,877
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3062S-19 (0-100mm/0.01mm) chống sốc

Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 3062S-19 (0-100mm/0.01mm) chống sốc

MPN: 3062S-19-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,387,920
2+ 6,260,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mmx0.001mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-401-10E (0-0.14mmx0.001mm)

MPN: 513-401-10E-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,348,500
2+ 2,301,530
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-402-10E (0-0.03inch/0.0005inch)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-402-10E (0-0.03inch/0.0005inch)

MPN: 513-402-10E-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,187,460
2+ 2,143,711
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10A (0-0.8mm/0.01mm) plus set

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10A (0-0.8mm/0.01mm) plus set

MPN: 513-404-10A-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,878,800
2+ 1,841,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.8mmx0.01mm)

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.8mmx0.01mm)

MPN: 513-404-10E-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,623,820
2+ 1,591,344
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10T (0-0.8mm/0.01mm) full set

Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-404-10T (0-0.8mm/0.01mm) full set

MPN: 513-404-10T-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,294,820
2+ 2,248,924
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 60 ngày