Loading...

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít sàn gỗ (Wood Chipboard Screws) là một loại vít tự khoan có đầu phẳng, đuôi nhọn tương tự như vít gỗ. Tuy nhiên, đầu vít sàn có diện tích bề mặt lớn hơn, có khả năng chịu tải lớn hơn, ren thưa để dễ dàng tạo ren trên vật liệu gỗ. Được thiết kế một đầu vặn pake, côn chìm xuống bề mặt gỗ sau khi lắp. Chế tạo từ vật liệu thép mạ xi vàng cho khả năng chống ăn mòn cao. Ứng dụng trong lĩnh vực gỗ, nội thất, tủ,...

8 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 96,078 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 96,078 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ
Giá: 90,482 đ / KG (có VAT)
Tổng cộng: 90,482 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn