BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735015A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 132,413 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735020A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 124,988 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735025A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735030A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735040A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735050A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 124,988 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735060A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

Mã sản phẩm: V0735070A0000
Đặt hàng tối thiểu: 1 KG
Giá online: 120,038 đ / KG
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
support_icon