MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít sàn gỗ thép được thiết kế một Đầu vặn bake, Côn chìm xuống bề mặt gỗ sau khi lắp. Ren thưa, đuôi nhọn để dễ dàng tạo ren trên vật liệu gỗ.
Vít sàn gỗ có thể cần phải khoan mồi bằng mũi khoan 3mm để lúc thao tác dễ dàng lắp hơn.
Đường Kính: 3.5mm
Chiều dài: 15mm đến 70mm

Bản vẽ kỹ thuật
Kích Thước Vít
Chiều Dài
Loại
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x15mm  (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

V0735015A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
35+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 1 kg
Tồn kho 36 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

V0735020A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
35+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 34 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

V0735025A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
35+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 32 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

V0735030A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 58.800,00 ₫
5+ (KG) 52.920,00 ₫
30+ (KG) 49.980,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 52 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

V0735040A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
26+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 14 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

V0735050A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 63.600,00 ₫
5+ (KG) 57.240,00 ₫
22+ (KG) 54.060,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 20 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

V0735060A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 65.200,00 ₫
5+ (KG) 58.680,00 ₫
22+ (KG) 55.420,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 21 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày
Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)Danh mục: Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Răng Thưa DINOSAUR (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

V0735070A0000
Giá theo số lượng .
1+ (KG) 68.400,00 ₫
5+ (KG) 61.560,00 ₫
20+ (KG) 58.140,00 ₫
Mua tối thiểu 2 kg
Tồn kho 17 kg, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 2 ngày