BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Bước Ren

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x15mm (#6-10TPI)

MPN: V0735015A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 117,563
8+ 90,523
30+ 84,645
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 27 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x20mm (#6-10TPI)

MPN: V0735020A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 33 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x25mm (#6-10TPI)

MPN: V0735025A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 27 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x30mm (#6-10TPI)

MPN: V0735030A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 45 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x40mm (#6-10TPI)

MPN: V0735040A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 14 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x50mm (#6-10TPI)

MPN: V0735050A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 20 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x60mm (#6-10TPI)

MPN: V0735060A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 18 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

Vít Sàn Gỗ Thép Dinosaur (1Kg) 3.5x70mm (#6-10TPI)

MPN: V0735070A0000
Mua với số lượng
(KG)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 112,613
8+ 86,712
30+ 81,081
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 kg
Đặt hàng chẵn: 2 kg

Tồn kho: 8 kg có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết