BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Panme Đo Lỗ

Panme Đo Lỗ

Có 33 sản phẩm
Panme 2 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-001 (2-2.5mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-001-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 16,990,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 2 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-002 (2.5-3mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-002-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 16,990,050 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 2 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-003 (3-4mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-003-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,675,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 2 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-004 (4-5mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-004-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,675,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 2 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-005 (5-6mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-005-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 13,675,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-161 (6-8mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-161-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,410,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-162 (8-10mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-162-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,410,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-163 (10-12mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 368-163-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,410,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-164 (12-16mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-164-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,913,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-165 (16-20mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-165-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,913,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-166 (20-25mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-166-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,994,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-167 (25-30mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-167-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,994,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-168 (30-40mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-168-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,114,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-169 (40-50mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-169-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,230,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-170 (50-63mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-170-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,616,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-171 (62-75mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-171-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,616,300 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-172 (75-88mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-172-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,112,950 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-173 (87-100mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-173-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,805,950 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-174 (100-125mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-174-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 11,977,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme 3 chấu đo lỗ Mitutoyo 368-175 (125-150mm/0.005mm)

Mã sản phẩm: 368-175-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 12,693,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon