Loading...

Vít Nhún Định Vị

Vít Nhún Định Vị (Indexing Plungers) được chia thành 2 loại: tự hồi và vị trí nghỉ. Được sử dụng để căn chỉnh và cố định các bộ phận máy đang di chuyển ở các vị trí cụ thể. Được chế tạo từ vật liệu thép hoặc thép không gỉ. Vít nhún định vị được sử dụng trong nhiều ứng dụng như điều chỉnh độ cao, các kết nối có thể tháo rời nhanh các thành phần riêng biệt, sử dụng trong các môi trường đặc biệt (thực phẩm, dược phẩm)

786 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 124,417 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,417 đ
Giá: 130,965 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,965 đ
Giá: 137,009 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,009 đ
Giá: 143,558 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,558 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 135,498 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 135,498 đ
Giá: 187,959 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 187,959 đ
Giá: 148,091 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 148,091 đ
Giá: 137,009 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 137,009 đ
Giá: 149,602 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 149,602 đ
Giá: 163,706 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,706 đ
Giá: 172,270 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 172,270 đ
Giá: 141,040 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,040 đ
Giá: 153,633 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 153,633 đ
Giá: 168,240 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 168,240 đ
Giá: 176,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 176,299 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn