BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kiểu Puli

Loại Răng

Hình Dạng

Số Răng

Vật Liệu

Chiều Rộng Đai

O.D

O.D

P.D

P.D

Kích Thước (D)

Kích Thước (D)

Kích Thước (E)

Kích Thước (E)

Kích Thước (F)

Kích Thước (F)

Lỗ Trục Tròn

Lỗ Trục Tròn

Lỗ Trục Tròn - Ren

Lỗ Trục Tròn - Ren

Chiều Rộng Puli

Chiều Rộng Puli

Chiều Rộng Rãnh

Vật Liệu Mặt Bích

Xử Lý Bề Mặt

Puly

Puly

Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xH10) TTPA12T10150-A-H10

Mã sản phẩm: TP12T1015AH10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 736,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xH12) TTPA12T10150-A-H12

Mã sản phẩm: TP12T1015AH12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 736,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xH8) TTPA12T10150-A-H8

Mã sản phẩm: TP12T1015AH8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 736,120 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xP10) TTPA12T10150-A-P10

Mã sản phẩm: TP12T1015AP10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 997,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xP12) TTPA12T10150-A-P12

Mã sản phẩm: TP12T1015AP12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 997,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W150xT12xP8) TTPA12T10150-A-P8

Mã sản phẩm: TP12T1015AP8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 997,040 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xH10) TTPA12T10200-A-H10

Mã sản phẩm: TP12T1020AH10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 810,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xH12) TTPA12T10200-A-H12

Mã sản phẩm: TP12T1020AH12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 810,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xH8) TTPA12T10200-A-H8

Mã sản phẩm: TP12T1020AH8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 810,810 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xP10) TTPA12T10200-A-P10

Mã sản phẩm: TP12T1020AP10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,071,730 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xP12) TTPA12T10200-A-P12

Mã sản phẩm: TP12T1020AP12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,071,730 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W200xT12xP8) TTPA12T10200-A-P8

Mã sản phẩm: TP12T1020AP8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,071,730 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xH10) TTPA12T10250-A-H10

Mã sản phẩm: TP12T1025AH10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 894,630 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xH12) TTPA12T10250-A-H12

Mã sản phẩm: TP12T1025AH12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 894,630 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xH8) TTPA12T10250-A-H8

Mã sản phẩm: TP12T1025AH8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 894,630 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xP10) TTPA12T10250-A-P10

Mã sản phẩm: TP12T1025AP10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,155,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xP12) TTPA12T10250-A-P12

Mã sản phẩm: TP12T1025AP12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,155,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W250xT12xP8) TTPA12T10250-A-P8

Mã sản phẩm: TP12T1025AP8A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,155,550 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W300xT12xH10) TTPA12T10300-A-H10

Mã sản phẩm: TP12T1030AH10A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,071,730 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.
Puly răng mô men xoắn T10 loại A (W300xT12xH12) TTPA12T10300-A-H12

Mã sản phẩm: TP12T1030AH12A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,071,730 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/07.