BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Panme Đo Rãnh

Panme Đo Rãnh

Có 10 sản phẩm
Panme cơ đo rãnh Mitutoyo 122-101 (0-25mm/0.01mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 122-101-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme cơ đo rãnh Mitutoyo 122-102 (25-50mm/0.01mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 122-102-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme cơ đo rãnh Mitutoyo 122-111 (0-25mm/0.01mm) kiểu B

Mã sản phẩm: 122-111-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme cơ đo rãnh Mitutoyo 122-141 (0-25mm/0.01mm) kiểu D

Mã sản phẩm: 122-141-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme cơ đo rãnh Mitutoyo 122-161 (0-25mm/0.01mm) kiểu C

Mã sản phẩm: 122-161-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-230-30 (0-25mm/0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 422-230-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,108,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-231-30 (25-50mm/0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 422-231-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,535,450 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-232-30 (50-75mm/0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 422-232-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,928,150 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-233-30 (75-100mm/0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 422-233-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 9,297,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo rãnh Mitutoyo 422-260-30 (0-25mm/0.001mm) kiểu B

Mã sản phẩm: 422-260-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,142,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon