BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Lò Xo

Loại Sản Phẩm

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Dây

Đường Kính Dây

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại

Loại Đầu

Phân Loại

Độ Biến Dạng.Max

Độ Biến Dạng.Max

Vật Liệu

Màu Sắc

Tải Trọng

Tải Tối Đa

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Lò Xo

Lò Xo

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x15)

MPN: C-UBB10-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 21,010
20+ 19,960
100+ 18,909
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x20)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x20)

MPN: C-UBB10-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,880
25+ 21,736
50+ 20,592
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x25)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x25)

MPN: C-UBB10-25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,750
25+ 23,513
50+ 22,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x15)

MPN: C-UBB12-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 22,660
25+ 21,527
50+ 20,394
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x20)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x20)

MPN: C-UBB12-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 26,620
25+ 25,289
50+ 23,958
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x30)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (12x30)

MPN: C-UBB12-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 33,770
25+ 32,082
50+ 30,393
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (13x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (13x15)

MPN: C-UBB13-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,190
25+ 23,931
50+ 22,671
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (13x40)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (13x40)

MPN: C-UBB13-40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 52,470
10+ 49,847
20+ 47,223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (16x30)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (16x30)

MPN: C-UBB16-30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 51,810
10+ 49,220
20+ 46,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (20x25)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (20x25)

MPN: C-UBB20-25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 60,170
10+ 57,162
20+ 54,153
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x10)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x10)

MPN: C-UBB4-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,060
20+ 15,257
100+ 14,454
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x15)

MPN: C-UBB4-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,930
20+ 17,034
100+ 16,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x10)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x10)

MPN: C-UBB5-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,840
20+ 15,048
100+ 14,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x15)

MPN: C-UBB5-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,930
20+ 17,034
100+ 16,137
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x5)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x5)

MPN: C-UBB5-5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 15,840
20+ 15,048
100+ 14,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x10)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x10)

MPN: C-UBB6-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 13,970
50+ 13,272
100+ 12,573
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x15)

MPN: C-UBB6-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 16,610
20+ 15,780
100+ 14,949
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x20)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x20)

MPN: C-UBB6-20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,920
20+ 17,974
100+ 17,028
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x10)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x10)

MPN: C-UBB8-10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 18,370
20+ 17,452
100+ 16,533
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Tồn kho: 40 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x15)

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x15)

MPN: C-UBB8-15
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,710
20+ 16,825
100+ 15,939
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 7 ngày