BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet Nhôm

Rivet Nhôm

Có 15 sản phẩm
Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932006B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 129,888 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932008B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 128,480 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 17:00 hôm nay.
Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932010B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 130,240 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 17:00 hôm nay.
Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932012B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 132,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932016B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 143,440 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD3.2x19mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0932019B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 160,160 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0942008B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 176,000 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0942010B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 179,520 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

Mã sản phẩm: V0942012B1000
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 184,800 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0942016B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 136,224 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0942019B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 141,504 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0948010B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 142,560 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0948012B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 146,080 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.8x16mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0948016B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 154,880 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/12.
Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

Mã sản phẩm: V0948020B0500
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,960 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 17:00 hôm nay.
support_icon