BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Đầu

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu Chân

Vật Liệu Đầu

Rivet Nhôm

Rivet Nhôm

Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x6mm (1000pcs)

MPN: V0932006B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 132,165
2+ 101,767
4+ 95,159
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 5 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x8mm (1000pcs)

MPN: V0932008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 180,675
2+ 139,120
4+ 130,086
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x10mm (1000pcs)

MPN: V0932010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 183,150
2+ 141,026
4+ 131,868
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x12.7mm (1000pcs)

MPN: V0932012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 185,625
2+ 142,932
4+ 133,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x16mm (1000pcs)

MPN: V0932016B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 201,713
2+ 155,319
4+ 145,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD3.2x19mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD3.2x19mm (1000pcs)

MPN: V0932019B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 225,225
2+ 173,424
4+ 162,162
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x8mm (1000pcs)

MPN: V0942008B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 247,500
2+ 190,575
4+ 178,200
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x10mm (1000pcs)

MPN: V0942010B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 252,450
2+ 194,387
4+ 181,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 6 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x12.7mm (1000pcs)

MPN: V0942012B1000
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 259,875
2+ 200,104
4+ 187,110
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 1 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x16mm (500pcs)

MPN: V0942016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 191,565
2+ 147,505
4+ 137,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 2 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.0x19mm (500pcs)

MPN: V0942019B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 198,990
2+ 153,223
4+ 143,273
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x10mm (500pcs)

MPN: V0948010B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 200,475
2+ 154,366
4+ 144,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x12.7mm (500pcs)

MPN: V0948012B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 205,425
2+ 158,178
4+ 147,906
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x16mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x16mm (500pcs)

MPN: V0948016B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 217,800
2+ 167,706
4+ 156,816
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

Rivet Nhôm OD4.8x19mm (500pcs)

MPN: V0948020B0500
Danh mục: Rivet Nhôm
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 237,600
2+ 182,952
4+ 171,072
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Tồn kho: 2 bịch có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết