BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Mô Tả

Chấu Bóp

Tốc Độ Không Tải

Công Suất

Tên Sản Phẩm

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W M3700B

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W M3700B

MPN: M3700B
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,290,300
2+ 1,225,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W M3701B

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W M3701B

MPN: M3701B
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,290,300
2+ 1,225,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W MT370

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W MT370

MPN: MT370
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,290,300
2+ 1,225,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

	Máy Đánh Cạnh Makita 1/4 Inch 530W 3709

Máy Đánh Cạnh Makita 1/4 Inch 530W 3709

MPN: MT3709
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,675,300
2+ 1,591,535
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W MT372

Máyh Đánh Cạnh Makita 530W MT372

MPN: MT372
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,290,300
2+ 1,225,785
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máyh Đánh Cạnh Makita 440W N3701

Máyh Đánh Cạnh Makita 440W N3701

MPN: N3701
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,293,400
2+ 3,128,730
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Đánh Cạnh Makita 710W RT0700C

Máy Đánh Cạnh Makita 710W RT0700C

MPN: RT0700C
Danh mục: Máy Đánh Cạnh
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,004,100
2+ 2,853,895
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày