MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Tán Khía - (Flange Nut DIN9623)

Đường Kính Ngoài (dc)
Đường Kính (dc)
Bề Dày (m)
Khóa (s)
Xử Lý Bề Mặt
Size Ren (d)
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Tán Khía - (Flange Nut DIN9623)