BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Chiều Dài (L)

Tên Sản Phẩm

Đường Kính (dr)

Bạc Trượt C-Value Đơn (10x19x29) C-LMU10

Bạc Trượt C-Value Đơn (10x19x29) C-LMU10

MPN: C-LMU10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 86,570
8+ 82,242
16+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (12x21x30) C-LMU12

Bạc Trượt C-Value Đơn (12x21x30) C-LMU12

MPN: C-LMU12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 89,650
8+ 85,168
16+ 80,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (13x23x32) C-LMU13

Bạc Trượt C-Value Đơn (13x23x32) C-LMU13

MPN: C-LMU13
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 98,010
8+ 93,110
16+ 88,209
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (16x28x37) C-LMU16

Bạc Trượt C-Value Đơn (16x28x37) C-LMU16

MPN: C-LMU16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,444,970
2+ 2,322,722
4+ 2,200,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (20x32x42) C-LMU20

Bạc Trượt C-Value Đơn (20x32x42) C-LMU20

MPN: C-LMU20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 144,320
8+ 137,104
16+ 129,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (25x40x59) C-LMU25

Bạc Trượt C-Value Đơn (25x40x59) C-LMU25

MPN: C-LMU25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 190,190
4+ 180,681
8+ 171,171
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (3x7x10) C-LMU3

Bạc Trượt C-Value Đơn (3x7x10) C-LMU3

MPN: C-LMU3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 68,970
8+ 65,522
16+ 62,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (30x45x64) C-LMU30

Bạc Trượt C-Value Đơn (30x45x64) C-LMU30

MPN: C-LMU30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 261,360
4+ 248,292
8+ 235,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (35x52x70) C-LMU35

Bạc Trượt C-Value Đơn (35x52x70) C-LMU35

MPN: C-LMU35
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 389,070
2+ 369,617
4+ 350,163
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (4x8x12) C-LMU4

Bạc Trượt C-Value Đơn (4x8x12) C-LMU4

MPN: C-LMU4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 93,170
8+ 88,512
16+ 83,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (40x60x80) C-LMU40

Bạc Trượt C-Value Đơn (40x60x80) C-LMU40

MPN: C-LMU40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,210
2+ 523,650
4+ 496,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (5x10x15) C-LMU5

Bạc Trượt C-Value Đơn (5x10x15) C-LMU5

MPN: C-LMU5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 93,170
8+ 88,512
16+ 83,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (50x80x100) C-LMU50

Bạc Trượt C-Value Đơn (50x80x100) C-LMU50

MPN: C-LMU50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 687,500
2+ 653,125
4+ 618,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (6x12x19) C-LMU6

Bạc Trượt C-Value Đơn (6x12x19) C-LMU6

MPN: C-LMU6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 86,570
8+ 82,242
16+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (8x15x24) C-LMU8

Bạc Trượt C-Value Đơn (8x15x24) C-LMU8

MPN: C-LMU8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
4+ 86,570
8+ 82,242
16+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 4 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (10x19x55) C-LMUW10

Bạc Trượt C-Value Kép (10x19x55) C-LMUW10

MPN: C-LMUW10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 156,090
4+ 148,286
8+ 140,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (12x21x57) C-LMUW12

Bạc Trượt C-Value Kép (12x21x57) C-LMUW12

MPN: C-LMUW12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 188,320
4+ 178,904
8+ 169,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (13x23x61) C-LMUW13

Bạc Trượt C-Value Kép (13x23x61) C-LMUW13

MPN: C-LMUW13
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,830
2+ 308,589
4+ 292,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (16x28x70) C-LMUW16

Bạc Trượt C-Value Kép (16x28x70) C-LMUW16

MPN: C-LMUW16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 240,350
4+ 228,333
8+ 216,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (20x32x80) C-LMUW20

Bạc Trượt C-Value Kép (20x32x80) C-LMUW20

MPN: C-LMUW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 311,850
2+ 296,258
4+ 280,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày