BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kiểu Bạc Trượt

Phân Loại

Loại Mặt Bích

Loại Vỏ Bạc Trượt

Loại Cần Gạt

Vật Liệu

Vật Liệu Bi

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Chiều Dài

Chiều Dài

Tổng Chiều Cao

Tổng Chiều Cao

Đường Kính Mặt Bích

Đường Kính Mặt Bích

Chiều Rộng Khối

Chiều Rộng Khối

Chiều Cao Làm Việc

Xử Lý Bề Mặt

P.C.D

P.C.D

Vật Liệu Cần Gạt

Bạc Trượt

Bạc Trượt

Bạc Trượt C-Value Đơn (10x19x29) C-LMU10

Bạc Trượt C-Value Đơn (10x19x29) C-LMU10

MPN: C-LMU10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,570
10+ 82,242
20+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (12x21x30) C-LMU12

Bạc Trượt C-Value Đơn (12x21x30) C-LMU12

MPN: C-LMU12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 89,650
10+ 85,168
20+ 80,685
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (13x23x32) C-LMU13

Bạc Trượt C-Value Đơn (13x23x32) C-LMU13

MPN: C-LMU13
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 98,010
10+ 93,110
20+ 88,209
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (16x28x37) C-LMU16

Bạc Trượt C-Value Đơn (16x28x37) C-LMU16

MPN: C-LMU16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,444,970
2+ 2,322,722
4+ 2,200,473
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (20x32x42) C-LMU20

Bạc Trượt C-Value Đơn (20x32x42) C-LMU20

MPN: C-LMU20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 144,320
2+ 137,104
10+ 129,888
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (25x40x59) C-LMU25

Bạc Trượt C-Value Đơn (25x40x59) C-LMU25

MPN: C-LMU25
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 190,190
2+ 180,681
10+ 171,171
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (3x7x10) C-LMU3

Bạc Trượt C-Value Đơn (3x7x10) C-LMU3

MPN: C-LMU3
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 68,970
10+ 65,522
20+ 62,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (30x45x64) C-LMU30

Bạc Trượt C-Value Đơn (30x45x64) C-LMU30

MPN: C-LMU30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 261,360
2+ 248,292
4+ 235,224
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (35x52x70) C-LMU35

Bạc Trượt C-Value Đơn (35x52x70) C-LMU35

MPN: C-LMU35
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 389,070
2+ 369,617
4+ 350,163
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (4x8x12) C-LMU4

Bạc Trượt C-Value Đơn (4x8x12) C-LMU4

MPN: C-LMU4
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 93,170
10+ 88,512
20+ 83,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (40x60x80) C-LMU40

Bạc Trượt C-Value Đơn (40x60x80) C-LMU40

MPN: C-LMU40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 551,210
2+ 523,650
4+ 496,089
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (5x10x15) C-LMU5

Bạc Trượt C-Value Đơn (5x10x15) C-LMU5

MPN: C-LMU5
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 93,170
10+ 88,512
20+ 83,853
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (50x80x100) C-LMU50

Bạc Trượt C-Value Đơn (50x80x100) C-LMU50

MPN: C-LMU50
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 687,500
2+ 653,125
4+ 618,750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (6x12x19) C-LMU6

Bạc Trượt C-Value Đơn (6x12x19) C-LMU6

MPN: C-LMU6
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,570
10+ 82,242
20+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Đơn (8x15x24) C-LMU8

Bạc Trượt C-Value Đơn (8x15x24) C-LMU8

MPN: C-LMU8
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 86,570
10+ 82,242
20+ 77,913
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (10x19x55) C-LMUW10

Bạc Trượt C-Value Kép (10x19x55) C-LMUW10

MPN: C-LMUW10
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 156,090
2+ 148,286
10+ 140,481
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (12x21x57) C-LMUW12

Bạc Trượt C-Value Kép (12x21x57) C-LMUW12

MPN: C-LMUW12
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,320
2+ 178,904
10+ 169,488
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (13x23x61) C-LMUW13

Bạc Trượt C-Value Kép (13x23x61) C-LMUW13

MPN: C-LMUW13
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 324,830
2+ 308,589
4+ 292,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (16x28x70) C-LMUW16

Bạc Trượt C-Value Kép (16x28x70) C-LMUW16

MPN: C-LMUW16
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 240,350
2+ 228,333
10+ 216,315
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Bạc Trượt C-Value Kép (20x32x80) C-LMUW20

Bạc Trượt C-Value Kép (20x32x80) C-LMUW20

MPN: C-LMUW20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 311,850
2+ 296,258
4+ 280,665
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 5 ngày