BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Mã Sản Phẩm

Dùng Cho Bulong (Max)

Lực Khóa

Dung Tích/Trọng Lượng

Khả Năng Truyền Lực

Sơn - Keo - Bôi Trơn

Sơn - Keo - Bôi Trơn

Lăn sơn - bông lăn Stanley 7"

Lăn sơn - bông lăn Stanley 7"

MPN: 0-29-259
Danh mục: Con Lăn Sơn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 28,300.00
>=12  (Cái) 26,885.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Lăn sơn bộ 7" Stanley

Lăn sơn bộ 7" Stanley

MPN: 1-29-1964
Danh mục: Con Lăn Sơn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Cái) 73,800.00
>=12  (Cái) 70,110.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 6 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Mỡ chịu nhiệt Molykote 1000 paste, Hộp 1Kg ( Germany )

Mỡ chịu nhiệt Molykote 1000 paste, Hộp 1Kg ( Germany )

MPN: 1502GRE105
Danh mục: Mỡ MoLikote
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Hộp) 1,125,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 222 (50ml)

Keo loctite 222 (50ml)

MPN: 1502LOC222-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 242 (50ml)

Keo loctite 242 (50ml)

MPN: 1502LOC242-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 243 (50ml)

Keo loctite 243 (50ml)

MPN: 1502LOC243-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 262 (50ml)

Keo loctite 262 (50ml)

MPN: 1502LOC262-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 263 (50ml)

Keo loctite 263 (50ml)

MPN: 1502LOC263-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 270 (50ml)

Keo loctite 270 (50ml)

MPN: 1502LOC270-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 272 (50ml)

Keo loctite 272 (50ml)

MPN: 1502LOC272-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 290 (50ml)

Keo loctite 290 (50ml)

MPN: 1502LOC290-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 380 (50ml)

Keo loctite 380 (50ml)

MPN: 1502LOC380-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 188,000.00
>=5  (Con) 169,200.00
>=10  (Con) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 401 (20g)

Keo loctite 401 (20g)

MPN: 1502LOC401-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 406 (20g)

Keo loctite 406 (20g)

MPN: 1502LOC406-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 495 (20g)

Keo loctite 495 (20g)

MPN: 1502LOC495-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 496 (20g)

Keo loctite 496 (20g)

MPN: 1502LOC496-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 88,000.00
>=5  (Chai) 79,200.00
>=10  (Chai) 74,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 510 (50ml)

Keo loctite 510 (50ml)

MPN: 1502LOC510-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 515 (50ml)

Keo loctite 515 (50ml)

MPN: 1502LOC515-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 518 (50ml)

Keo loctite 518 (50ml)

MPN: 1502LOC518-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày

Keo loctite 542 (50ml)

Keo loctite 542 (50ml)

MPN: 1502LOC542-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Chai) 188,000.00
>=5  (Chai) 169,200.00
>=10  (Chai) 159,800.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 chai

Xuất kho: trong 3 ngày