BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Size

Size

Độ Dày

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Đường Kính Bó Tối Đa

Đường Kính Bó Tối Đa

Vật Liệu

Dây Rút Thép Bọc Nhựa

Dây Rút Thép Bọc Nhựa

Có 18 sản phẩm
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X150

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-150-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 2,750 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X200

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-200-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 3,190 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X250

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-250-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 3,520 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X300

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-300-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 3,850 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X400

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-400-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 4,620 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-4.6X500

Mã sản phẩm: BT4BEPC-46-500-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 5,390 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X300

Mã sản phẩm: BT4BEPC-79-300-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 5,280 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X400

Mã sản phẩm: BT4BEPC-79-400-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 6,270 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS304 BT4BEPC-7.9X500

Mã sản phẩm: BT4BEPC-79-500-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 7,150 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X150

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-150-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 3,300 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X200

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-200-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 3,850 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X250

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-250-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 4,290 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X300

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-300-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 4,620 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X400

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-400-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 5,500 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-4.6X500

Mã sản phẩm: BT6BEPC-46-500-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 6,490 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-7.9X300

Mã sản phẩm: BT6BEPC-79-300-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 6,930 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-7.9X400

Mã sản phẩm: BT6BEPC-79-400-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 8,250 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Dây Rút Thép Bọc Nhựa MHD SS316 BT6BEPC-7.9X500

Mã sản phẩm: BT6BEPC-79-500-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Sợi / Chẵn 100 Sợi
Giá online: 9,460 đ / Sợi
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon