Loading...

Panme Đo Ngoài

Panme đo ngoài là dụng cụ chuyên dùng để đo đường kính, kích thước bên ngoài của vật, chi tiết. Thước đo panme thực hiện nhiều dải đo khác nhau từ 0-25 mm, 0-50 mm… hay 0-1000 mm mang lại nhu cầu đo lường tối đa.

91 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,015,306 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,015,306 đ
Giá: 2,126,580 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,126,580 đ
Giá: 1,916,395 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,916,395 đ
Giá: 1,619,663 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,619,663 đ
Giá: 5,761,549 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,761,549 đ
Giá: 5,761,549 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,761,549 đ
Giá: 6,515,744 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,515,744 đ
Giá: 5,242,268 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,242,268 đ
Giá: 5,353,543 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 5,353,543 đ
Giá: 6,627,018 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 6,627,018 đ
Giá: 7,789,219 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 7,789,219 đ
Giá: 8,951,420 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 8,951,420 đ

Panme đo ngoài 0-25mm Stanley 36-131-23

Giá: 665,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 665,500 đ

Panme đo ngoài 25-50mm Stanley 36-132-23

Giá: Đang cập nhật

Panme đo ngoài 50-75mm Stanley 36-133-23

Giá: 797,500 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 797,500 đ
Giá: 890,196 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 890,196 đ
Giá: 1,112,746 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,112,746 đ
Giá: 877,833 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 877,833 đ
Giá: 1,112,746 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,112,746 đ
Giá: 667,647 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 667,647 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn