BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Lực Đo

Hình Dạng

Panme Đo Ngoài

Panme Đo Ngoài

Có 86 sản phẩm
Panme cơ khí đầu nhỏ Mitutoyo 111-115 (0-25mm/0.01mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 111-115-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,986,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đầu nhỏ Mitutoyo 111-215 (0-25mm/0.01mm) kiểu B

Mã sản phẩm: 111-215-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,102,100 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đầu nhọn Mitutoyo 112-153 (0-25mm/0.01mm) loại 15°

Mã sản phẩm: 112-153-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,894,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme cơ khí đầu nhọn Mitutoyo 112-201 (0-25mm/0.01mm) loại 30°

Mã sản phẩm: 112-201-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,593,900 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-251-30 (0-25mm/0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 331-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,682,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-261-30 (0-25mm/0.001mm) kiểu B

Mã sản phẩm: 331-261-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,682,600 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhỏ Mitutoyo 331-351-30 (0-25mm/0-1inch x0.001mm) kiểu A

Mã sản phẩm: 331-351-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,421,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-251-30 (0-25mm/0.001mm) loại 15°

Mã sản phẩm: 342-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,162,850 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-261-30 (0-25mm/0.001mm) loại 30°

Mã sản phẩm: 342-261-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 5,278,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đầu nhọn Mitutoyo 342-262-30 (25-50mm/0.001mm) loại 30°

Mã sản phẩm: 342-262-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 6,525,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ngoài không xoay Mitutoyo 406-250-30 (0-25mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 406-250-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 7,680,750 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme điện tử đo ngoài không xoay Mitutoyo 406-251-30 (25-50mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 406-251-30-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 8,824,200 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài 0-25mm Stanley 36-131-23

Mã sản phẩm: 36-131-23
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 616,880 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài 25-50mm Stanley 36-132-23

Mã sản phẩm: 36-132-23
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 674,960 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài 50-75mm Stanley 36-133-23

Mã sản phẩm: 36-133-23
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 738,430 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 102-301-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 877,800 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 102-302-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,097,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0-25mmx0.001mm)

Mã sản phẩm: 103-129-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 866,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

Mã sản phẩm: 103-130-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,097,250 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-137 (0-25mm/0.01mm)

Mã sản phẩm: 103-137-MT
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 658,350 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon