BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Size

Size

Độ Dày

Chiều Rộng

Chiều Rộng

Lỗ Vít

Vật Liệu

Đế Dán Dây Rút

Đế Dán Dây Rút

Có 4 sản phẩm
Đế Dán Dây Rút MHD TM20

Mã sản phẩm: TM20-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 250 Cái / Chẵn 250 Cái
Giá online: 330 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đế Dán Dây Rút MHD TM25

Mã sản phẩm: TM25-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 250 Cái / Chẵn 250 Cái
Giá online: 660 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đế Dán Dây Rút MHD TM30

Mã sản phẩm: TM30-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 660 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
Đế Dán Dây Rút MHD TM40

Mã sản phẩm: TM40-MHD
Đặt hàng tối thiểu: 100 Cái / Chẵn 100 Cái
Giá online: 1,430 đ / Cái
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU kiểm tra thời gian xuất kho
support_icon