Loading...

Thiết Bị Chống Sét Lan Truyền

Thiết bị chống sét lan truyền (Surge Protection Device - SPD) là thiết bị bảo vệ các thiết bị điện khỏi sự xung đột, tăng vọt điện áp trong dòng điện xoay chiều (AC).

Thiết bị chống sét lan truyền khi được lắp đặt song song với mạch cấp nguồn sẽ giúp hạn chế điện áp cung cấp cho thiết bị điện bằng cách giảm điện áp xuống dưới ngưỡng an toàn khi có sự cố xảy ra. Thiết bị này có thể sử dụng nó ở tất cả các cấp của mạng cung cấp điện.

Tăng điện áp đơn giản là sự tăng lượng điện áp chạy qua các thiết bị điện vượt quá mức điện áp tiêu chuẩn của thiết bị. Tăng vọt điện áp là một sự kiện nhất thời, thường kéo dài từ 1 đến 30 micro giây, có thể đạt tới hơn 1.000 vôn. Nguyên nhân của việc này có thể là do sét đánh, chuyển đổi năng lượng trong các thiết bị lớn trên cùng một dây điện, sự cố công ty điện lực do xung điện từ,…

Không tìm thấy kết quả nào
NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn