BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Dòng Định Mức

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 2.5kA 230/400VAC A9L08500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 2.5kA 230/400VAC A9L08500

MPN: A9L08500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,375,632
3+ 2,185,581
15+ 2,090,556
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 20kA 230VAC A9L15586

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 20kA 230VAC A9L15586

MPN: A9L15586
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,344,894
3+ 5,837,302
15+ 5,583,506
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 15kA 230VAC A9L15686

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 15kA 230VAC A9L15686

MPN: A9L15686
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,659,172
3+ 1,526,438
15+ 1,460,071
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 15kA 230VAC A9L15687

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 15kA 230VAC A9L15687

MPN: A9L15687
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,771,570
3+ 2,549,844
15+ 2,438,982
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 15kA 230VAC A9L15688

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 15kA 230VAC A9L15688

MPN: A9L15688
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,278,456
3+ 5,776,179
15+ 5,525,041
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 5kA 230VAC A9L15691

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 5kA 230VAC A9L15691

MPN: A9L15691
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,555,923
3+ 1,431,449
15+ 1,369,212
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 5kA 230VAC A9L15692

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 5kA 230VAC A9L15692

MPN: A9L15692
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,592,905
3+ 2,385,472
15+ 2,281,756
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 5kA 230VAC A9L15693

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 5kA 230VAC A9L15693

MPN: A9L15693
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,232,495
3+ 4,813,896
15+ 4,604,596
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P 20kA 230VAC A9L16182

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P 20kA 230VAC A9L16182

MPN: A9L16182
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,196,239
3+ 2,940,540
15+ 2,812,690
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P+N 20kA 230VAC A9L16282

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P+N 20kA 230VAC A9L16282

MPN: A9L16282
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,311,675
3+ 5,806,741
15+ 5,554,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P 20kA 230/400VAC A9L16382

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P 20kA 230/400VAC A9L16382

MPN: A9L16382
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,861,483
3+ 8,152,565
15+ 7,798,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P+N 20kA 230/400VAC A9L16482

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P+N 20kA 230/400VAC A9L16482

MPN: A9L16482
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 11,411,292
3+ 10,498,389
15+ 10,041,937
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 5kA 230/400VAC A9L20100

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 5kA 230/400VAC A9L20100

MPN: A9L20100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,696,880
3+ 1,561,129
15+ 1,493,254
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 5kA 230/400VAC A9L20500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 5kA 230/400VAC A9L20500

MPN: A9L20500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,828,133
3+ 2,601,882
15+ 2,488,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 5kA 230/400VAC A9L20600

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 5kA 230/400VAC A9L20600

MPN: A9L20600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,647,288
3+ 5,195,505
15+ 4,969,613
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 15kA 230/400VAC A9L40100

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 15kA 230/400VAC A9L40100

MPN: A9L40100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,810,005
3+ 1,665,205
15+ 1,592,804
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 15kA 230/400VAC A9L40500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 15kA 230/400VAC A9L40500

MPN: A9L40500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,026,551
3+ 2,784,427
15+ 2,663,365
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 15kA 230/400VAC A9L40600

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 15kA 230/400VAC A9L40600

MPN: A9L40600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,495,728
3+ 5,976,069
15+ 5,716,240
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 20kA 230/400VAC A9L65101

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 20kA 230/400VAC A9L65101

MPN: A9L65101
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,224,798
3+ 2,046,815
15+ 1,957,823
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 20kA 230/400VAC A9L65501

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 20kA 230/400VAC A9L65501

MPN: A9L65501
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,950,408
3+ 3,634,375
15+ 3,476,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày