BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 2.5kA 230/400VAC A9L08500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 2.5kA 230/400VAC A9L08500

MPN: A9L08500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,933,178
2+ 2,698,524
4+ 2,581,196
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 20kA 230VAC A9L15586

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 20kA 230VAC A9L15586

MPN: A9L15586
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,833,081
2+ 7,206,435
4+ 6,893,112
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 15kA 230VAC A9L15686

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 15kA 230VAC A9L15686

MPN: A9L15686
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,048,715
2+ 1,884,818
4+ 1,802,869
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 15kA 230VAC A9L15687

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 15kA 230VAC A9L15687

MPN: A9L15687
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,422,041
2+ 3,148,278
4+ 3,011,396
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 15kA 230VAC A9L15688

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 15kA 230VAC A9L15688

MPN: A9L15688
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,752,117
2+ 7,131,948
4+ 6,821,863
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 5kA 230VAC A9L15691

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P 5kA 230VAC A9L15691

MPN: A9L15691
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,921,632
2+ 1,767,902
4+ 1,691,036
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 5kA 230VAC A9L15692

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 1P+N 5kA 230VAC A9L15692

MPN: A9L15692
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,201,694
2+ 2,945,559
4+ 2,817,491
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 5kA 230VAC A9L15693

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPF 3P+N 5kA 230VAC A9L15693

MPN: A9L15693
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,460,781
2+ 5,943,918
4+ 5,685,487
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P 20kA 230VAC A9L16182

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P 20kA 230VAC A9L16182

MPN: A9L16182
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,751,024
2+ 3,450,942
4+ 3,300,901
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P+N 20kA 230VAC A9L16282

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 1P+N 20kA 230VAC A9L16282

MPN: A9L16282
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,406,736
2+ 6,814,197
4+ 6,517,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P 20kA 230/400VAC A9L16382

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P 20kA 230/400VAC A9L16382

MPN: A9L16382
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 10,399,356
2+ 9,567,408
4+ 9,151,433
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P+N 20kA 230/400VAC A9L16482

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD1 3P+N 20kA 230/400VAC A9L16482

MPN: A9L16482
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 13,390,951
2+ 12,319,675
4+ 11,784,037
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 5kA 230/400VAC A9L20100

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 5kA 230/400VAC A9L20100

MPN: A9L20100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,095,860
2+ 1,928,191
4+ 1,844,357
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 5kA 230/400VAC A9L20500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 5kA 230/400VAC A9L20500

MPN: A9L20500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,492,757
2+ 3,213,337
4+ 3,073,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 5kA 230/400VAC A9L20600

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 5kA 230/400VAC A9L20600

MPN: A9L20600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,972,191
2+ 6,414,415
4+ 6,135,528
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 15kA 230/400VAC A9L40100

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 15kA 230/400VAC A9L40100

MPN: A9L40100
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,234,217
2+ 2,055,480
4+ 1,966,111
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 15kA 230/400VAC A9L40500

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 15kA 230/400VAC A9L40500

MPN: A9L40500
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,736,676
2+ 3,437,742
4+ 3,288,275
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 15kA 230/400VAC A9L40600

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 3P+N 15kA 230/400VAC A9L40600

MPN: A9L40600
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,019,608
2+ 7,378,040
4+ 7,057,256
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 20kA 230/400VAC A9L65101

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P 20kA 230/400VAC A9L65101

MPN: A9L65101
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,746,652
2+ 2,526,920
4+ 2,417,054
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 20kA 230/400VAC A9L65501

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 SPD Schneider iPRD 1P+N 20kA 230/400VAC A9L65501

MPN: A9L65501
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,877,356
2+ 4,487,168
4+ 4,292,073
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày