Loading...

Hộp Phe Gài

Hộp phe gài ( Retaining Rings Box ) là bộ dụng cụ tiện lợi bao gồm các loại phe cài được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 471 hoặc DIN 472. Mỗi hộp bao gồm 370 chi tiết với 18 size khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu và kích thước khi sử dụng phe cài. Lựa chọn hộp phe cài không chỉ là giải pháp tối ưu mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí

5 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 349,800 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 349,800 đ
Giá: 408,100 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 408,100 đ
Giá: 291,500 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 291,500 đ
Giá: 320,650 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 320,650 đ
Giá: 583,000 đ / Hộp (có VAT)
Tổng cộng: 583,000 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn