Loading...

Tay Nắm Cửa Công Nghiệp

Tay nắm cửa công nghiệp (Pull Handles and Knobs) là bộ phận có công dụng giúp việc đóng mở cửa tủ, ngăn kéo và cửa trên máy móc trở nên dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng hơn. Có nhiều loại tay nắm cửa khác nhau như tay nắm cửa tròn, tay nắm cửa vòng cung, tay nắm cửa chữ U, tay nắm cửa chìm... được làm bằng các chất liệu phổ biến như gỗ, sắt, thép, nhựa và inox. Tay nắm cửa (Pull Handles and Knobs) được ứng dụng trong cửa tủ máy móc công nghiệp là chính nhưng vẫn có thể sử dụng được cho cửa dân dụng.

BẢNG GIÁ TAY NẮM CỬA THÁNG 8 MECSU

698 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 165,735 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 165,735 đ
Giá: 195,503 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 195,503 đ
Giá: 235,730 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 235,730 đ
Giá: 640,274 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 640,274 đ
Giá: 714,600 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 714,600 đ
Giá: 923,024 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 923,024 đ
Giá: 204,354 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 204,354 đ
Giá: 226,881 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 226,881 đ
Giá: 284,765 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 284,765 đ
Giá: 193,090 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 193,090 đ
Giá: 215,617 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 215,617 đ
Giá: 249,407 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 249,407 đ
Giá: 226,881 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 226,881 đ
Giá: 271,934 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 271,934 đ
Giá: 317,793 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 317,793 đ
Giá: 209,180 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 209,180 đ
Giá: 218,030 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 218,030 đ
Giá: 253,430 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 253,430 đ
Giá: 249,407 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 249,407 đ
Giá: 271,934 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 271,934 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn