BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Thương Hiệu

Phân Loại

Dòng Sản Phẩm

Số Ruột Dây

Cấp Điện Áp

Chất Liệu Vỏ

Chất Liệu Lớp Cách Điện

Chất Liệu Ruột

Chất Liệu Giáp Bảo Vệ

Lớp Bán Dẫn

Màn Chắn Kim Loại

Tiêu Chuẩn

Tiết Diện Ruột Dẫn

Tiết Diện Dây Trung Tính

Dây Điện

Dây Điện

Có 1,204 sản phẩm
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VC 2.5(F1.77) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-2.5-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VC 4.0(F2.24) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-4.0-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VC 6.0(F2.74) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-6.0-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VC 10.0(F3.56) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-10.0-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Đồng Đơn Bọc PVC Cadivi VC 0.50(F0.80) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-0.50-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Đồng Đơn Bọc PVC Cadivi VC 0.75(F0.97) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-0.75-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Đồng Đơn Bọc PVC Cadivi VC 1.00(F1.13) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VC-1.00-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Nhôm Đơn Bọc PVC Cadivi VA 7(F3.00) 0.6/1kV Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VA-7-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 0.5(1x16/0.2) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-0.5-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 0.75(1x24/0.2) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-0.75-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 1.0(1x32/0.2) 300/500V Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-1.0-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 1.5 (1x30/0.25) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-1.5-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 2.5 (1x50/0.25) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-2.5-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 4 (1x56/0.30) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-4-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 6 (7x12/0.30) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-6-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 10(7x12/0.4) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-10-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 16(7x18/0.4) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-16-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 25(7x28/0.4) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-25-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 35(7x40/0.4) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-35-B
Đặt hàng tối thiểu: 100 M / Chẵn 100 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Dây Điện Bọc Nhựa PVC Cadivi VCm 50(19x21/0.4) 450/750V (TCVN6610 3:2000) Màu Đen

Mã sản phẩm: CDV-VCm-50-B
Đặt hàng tối thiểu: 50 M / Chẵn 50 M
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon