Loading...

Bulong Pake

Vít pake hay còn gọi là bulong đầu vặn pake. Thường sử dụng ở các mối lắp cần trang trí hoặc yêu cầu lực siết không quá lớn. Bulong pake có đầu lớn do vậy thường không dùng kèm với lông đền. Được chế tạo theo nhiều tiêu chuẩn như GB 820, DIN 965, DIN 966, DIN 7985,...từ các vật liệu như thép, thép không gỉ (inox 201, 304, 316), nhựa,...

777 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 338 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 84,500 đ
Giá: 376 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 94,000 đ
Giá: 502 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 50,200 đ
Giá: 545 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 54,500 đ
Giá: 649 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 64,900 đ
Giá: 856 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,600 đ
Giá: 1,070 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 107,000 đ
Giá: 502 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 50,200 đ
Giá: 502 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 50,200 đ
Giá: 628 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 62,800 đ
Giá: 722 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 72,200 đ
Giá: 805 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 80,500 đ
Giá: 960 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 96,000 đ
Giá: 970 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 97,000 đ
Giá: 1,013 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,300 đ
Giá: 1,330 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,000 đ
Giá: 1,397 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,700 đ
Giá: 935 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 93,500 đ
Giá: 780 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 78,000 đ
Giá: 1,013 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 101,300 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn