BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Đường Kính Đầu

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Bulong Pake

Bulong Pake

Bulong Pake Col Đồng M3x6

Bulong Pake Col Đồng M3x6

MPN: B05M0301006BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 877
1000+ 675
5000+ 631
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x6

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x6

MPN: B05M0301006NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,978
250+ 2,293
1000+ 2,144
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x8

Bulong Pake Col Đồng M3x8

MPN: B05M0301008BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 950
1000+ 732
5000+ 684
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x10

Bulong Pake Col Đồng M3x10

MPN: B05M0301010BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 992
1000+ 764
2000+ 714
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x10

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x10

MPN: B05M0301010NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,665
250+ 2,822
1000+ 2,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Inox 316 M3x10

Bulong Pake Col Inox 316 M3x10

MPN: B05M0301010TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 812
1000+ 625
5000+ 584
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x12

Bulong Pake Col Đồng M3x12

MPN: B05M0301012BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,042
1000+ 802
2000+ 750
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x12

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x12

MPN: B05M0301012NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,681
250+ 2,834
1000+ 2,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Inox 316 M3x12

Bulong Pake Col Inox 316 M3x12

MPN: B05M0301012TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 883
1000+ 680
5000+ 636
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x15

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x15

MPN: B05M0301015NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,703
250+ 2,851
1000+ 2,666
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x16

Bulong Pake Col Đồng M3x16

MPN: B05M0301016BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,297
500+ 999
2000+ 934
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Bulong Pake Col Inox 316 M3x16

Bulong Pake Col Inox 316 M3x16

MPN: B05M0301016TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,144
500+ 881
2000+ 824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 30 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x20

Bulong Pake Col Đồng M3x20

MPN: B05M0301020BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,398
500+ 1,077
2000+ 1,007
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x20

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x20

MPN: B05M0301020NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,740
250+ 2,880
1000+ 2,693
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M3x25

Bulong Pake Col Đồng M3x25

MPN: B05M0301025BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,847
500+ 1,422
2000+ 1,330
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x25

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M3x25

MPN: B05M0301025NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,839
250+ 2,956
1000+ 2,764
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M4x6

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M4x6

MPN: B05M0401006NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,094
250+ 2,383
1000+ 2,228
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Đồng M4x8

Bulong Pake Col Đồng M4x8

MPN: B05M0401008BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,408
500+ 1,084
2000+ 1,014
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M4x8

Bulong Pake Col Nhựa Nylon M4x8

MPN: B05M0401008NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,263
250+ 2,512
1000+ 2,349
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Bulong Pake Col Inox 316 M4x8

Bulong Pake Col Inox 316 M4x8

MPN: B05M0401008TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,198
500+ 922
2000+ 862
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày