BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Size Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Đầu

Chiều Cao Đầu

Tiêu Chuẩn

Bước Ren

Loại Ren

Phân Bố Ren

Vít Pake

Vít Pake

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x6

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x6

MPN: B05M0301006BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 837
1000+ 645
3500+ 603
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x6

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x6

MPN: B05M0301006NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,845
300+ 2,190
1000+ 2,048
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x8

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x8

MPN: B05M0301008BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 909
1000+ 700
3000+ 654
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x10

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x10

MPN: B05M0301010BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 948
1000+ 730
3000+ 683
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x10

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x10

MPN: B05M0301010NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,502
250+ 2,697
750+ 2,522
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x10

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x10

MPN: B05M0301010TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 776
1000+ 597
4000+ 558
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x12

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x12

MPN: B05M0301012BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 996
750+ 767
3000+ 717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x12

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x12

MPN: B05M0301012NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,517
250+ 2,708
750+ 2,532
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x12

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x12

MPN: B05M0301012TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 845
1000+ 650
3500+ 608
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x15

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x15

MPN: B05M0301015NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,538
250+ 2,724
750+ 2,547
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x16

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x16

MPN: B05M0301016BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,240
750+ 955
2000+ 893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x16

Pake Đầu Bằng Inox 316 M3x16

MPN: B05M0301016TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,092
750+ 841
3000+ 786
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x20

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x20

MPN: B05M0301020BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,337
600+ 1,029
2000+ 962
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x20

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x20

MPN: B05M0301020NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,574
200+ 2,752
750+ 2,573
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x25

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M3x25

MPN: B05M0301025BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,764
500+ 1,359
1500+ 1,270
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x25

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M3x25

MPN: B05M0301025NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,669
200+ 2,825
800+ 2,641
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con
Đặt hàng chẵn: 50 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M4x6

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M4x6

MPN: B05M0401006NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 2,957
300+ 2,277
1000+ 2,129
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M4x8

Pake Đầu Bằng Vật Liệu Đồng M4x8

MPN: B05M0401008BR
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 1,345
600+ 1,036
2000+ 969
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M4x8

Pake Đầu Bằng Nhựa Nylon M4x8

MPN: B05M0401008NL
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 3,117
300+ 2,400
900+ 2,245
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 21 ngày

Pake Đầu Bằng Inox 316 M4x8

Pake Đầu Bằng Inox 316 M4x8

MPN: B05M0401008TK
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
250+ 1,145
750+ 882
2500+ 824
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 250 con
Đặt hàng chẵn: 250 con

Xuất kho: trong 21 ngày