BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chiều Cao

Chiều Cao

Bước Ren

Bước Ren

Tiêu Chuẩn

Tán Vòng DIN 582

Tán Vòng DIN 582

Có 15 sản phẩm
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M6

Mã sản phẩm: N10M0601H00
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,923 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M8

Mã sản phẩm: N10M0801H00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 18,908 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M10

Mã sản phẩm: N10M1001H00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 30,459 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M12

Mã sản phẩm: N10M1201H00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 47,476 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M14

Mã sản phẩm: N10M1401H00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 50,416 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M16

Mã sản phẩm: N10M1601H00
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 58,054 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Inox 304 DIN582 M20

Mã sản phẩm: N10M2001H00
Đặt hàng tối thiểu: 1 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M8

Mã sản phẩm: N10M0801A20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 11,791 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M10

Mã sản phẩm: N10M1001A20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 16,163 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M12

Mã sản phẩm: N10M1201A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 22,822 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M14

Mã sản phẩm: N10M1401A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 27,577 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M16

Mã sản phẩm: N10M1601A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 34,233 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 16:00 hôm nay.
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M18

Mã sản phẩm: N10M1801A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 37,673 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Thép Mạ Kẽm DIN582 M20

Mã sản phẩm: N10M2001A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 47,545 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
Tán Vòng Thép Xi Trắng DIN582 M24

Mã sản phẩm: N10M2401A20
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 86,409 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 03/04.
support_icon