BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Lực Đo

Xuất Xứ

Phạm Vi Đo

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)

MPN: 511-204-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-211 (6-10mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-211 (6-10mm/0.01mm)

MPN: 511-211-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-425 (15-35mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-425 (15-35mm/0.01mm)

MPN: 511-425-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,817,360
2+ 6,681,013
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-426 (35-60mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-426 (35-60mm/0.01mm)

MPN: 511-426-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,817,360
2+ 6,681,013
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-427 (50-150mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-427 (50-150mm/0.01mm)

MPN: 511-427-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,756,760
2+ 7,601,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ dạng điện tử Mitutoyo 511-501 (45-100mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ dạng điện tử Mitutoyo 511-501 (45-100mm/0.001mm)

MPN: 511-501-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,819,660
2+ 27,263,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-701 (18-35mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-701 (18-35mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-701-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,952,400
2+ 2,893,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-702 (35-60mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-702 (35-60mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-702-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,073,180
2+ 3,011,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-703 (50-150mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-703 (50-150mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-703-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,422,100
2+ 3,353,658
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)

MPN: 511-711-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)

MPN: 511-712-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,703,920
2+ 3,629,842
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 18 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)

MPN: 511-713-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,039,420
2+ 3,958,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 19 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714 (100-160mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714 (100-160mm/0.01mm)

MPN: 511-714-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)

MPN: 511-715-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,219,960
2+ 7,075,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 11 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)

MPN: 511-716-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,582,300
2+ 7,430,654
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-721 (18-35mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-721 (18-35mm/0.001mm)

MPN: 511-721-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,072,760
2+ 4,971,305
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-722 (35-60mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-722 (35-60mm/0.001mm)

MPN: 511-722-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,193,540
2+ 5,089,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết