BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Phạm Vi Đo

Độ Chính Xác

Độ Phân Giải

Điểm Tiếp Xúc

Lực Đo

Dạng

Loại

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-204 (10-18.5mm/0.01mm)

MPN: 511-204-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,985,740
2+ 3,906,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-211 (6-10mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ nhỏ Mitutoyo 511-211 (6-10mm/0.01mm)

MPN: 511-211-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,757,600
2+ 3,682,448
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-425 (15-35mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-425 (15-35mm/0.01mm)

MPN: 511-425-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,817,360
2+ 6,681,013
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-426 (35-60mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-426 (35-60mm/0.01mm)

MPN: 511-426-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 6,817,360
2+ 6,681,013
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-427 (50-150mm/0.01mm)

Bộ đo lỗ Mitutoyo 511-427 (50-150mm/0.01mm)

MPN: 511-427-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,756,760
2+ 7,601,625
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ dạng điện tử Mitutoyo 511-501 (45-100mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ dạng điện tử Mitutoyo 511-501 (45-100mm/0.001mm)

MPN: 511-501-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 27,819,660
2+ 27,263,267
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 1 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-701 (18-35mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-701 (18-35mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-701-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,952,400
2+ 2,893,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 2 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-702 (35-60mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-702 (35-60mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-702-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,073,180
2+ 3,011,717
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 4 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-703 (50-150mm) không bao gồm đồng hồ

Thân đo lỗ Mitutoyo 511-703 (50-150mm) không bao gồm đồng hồ

MPN: 511-703-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,422,100
2+ 3,353,658
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 7 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-711 (18-35mm/0.01mm)

MPN: 511-711-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,596,560
2+ 3,524,629
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 12 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-712 (35-60mm/0.01mm)

MPN: 511-712-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,703,920
2+ 3,629,842
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 18 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-713 (50-150mm/0.01mm)

MPN: 511-713-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 4,039,420
2+ 3,958,632
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 19 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714 (100-160mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-714 (100-160mm/0.01mm)

MPN: 511-714-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,555,880
2+ 5,444,763
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-715 (160-250mm/0.01mm)

MPN: 511-715-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,219,960
2+ 7,075,561
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 11 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-716 (250-400mm/0.01mm)

MPN: 511-716-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 7,582,300
2+ 7,430,654
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 10 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-721 (18-35mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-721 (18-35mm/0.001mm)

MPN: 511-721-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,072,760
2+ 4,971,305
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 3 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-722 (35-60mm/0.001mm)

Đồng hồ đo lỗ Mitutoyo 511-722 (35-60mm/0.001mm)

MPN: 511-722-MT
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,193,540
2+ 5,089,669
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Tồn kho: 5 cái có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết