Loading...

Lông Đền Răng Cưa

Lông đền răng cưa ( Serrated Lock Washer ) hay còn được là lông đền gai, vòng đệm răng cưa. Là một sản phẩm cơ khí được sử dụng để tăng độ ma sát giữa hai chi tiết lắp, đồng thời giữ cho bulong bám chặt vào, giúp mối ghép được giữ chặt và bền vững trong thời gian dài. Lông đền răng cưa được sản xuất với nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Được chia làm 2 loại gồm lông đền răng cưa ngoài và lông đền răng cưa trong. Lông đền răng cưa được ưa chuộng trong các mối lắp bulong, đai ốc trong cụm chi tiết di chuyển, rung động lớn dễ bị tự tháo lỏng.

75 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 384 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 96,000 đ
Giá: 299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 74,750 đ
Giá: 300 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 75,000 đ
Giá: 416 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 104,000 đ
Giá: 424 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 106,000 đ
Giá: 369 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 92,250 đ
Giá: 443 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,750 đ
Giá: 557 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 139,250 đ
Giá: 791 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 79,100 đ
Giá: 410 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 102,500 đ
Giá: 497 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,250 đ
Giá: 653 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 163,250 đ
Giá: 1,103 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 110,300 đ
Giá: 196 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 49,000 đ
Giá: 635 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 158,750 đ
Giá: 1,414 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,400 đ
Giá: 1,299 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 129,900 đ
Giá: 341 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 85,250 đ
Giá: 758 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 75,800 đ
Giá: 2,144 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 214,400 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn