Loading...

Cờ Lê Tự Động - Bánh Cóc

Cờ lê tự động - bánh cóc hay chìa khóa đầu vòng tự động (Ratcheting Combination Wrenches) là dụng cụ cầm tay có chức năng giữ và xoay đai ốc, bu lông, chốt,...có cơ chế bánh cóc giúp không cần lắp lại cờ lê sau mỗi lượt vặn. Thân chính được làm bằng thép không gỉ và phần tròng được làm bằng thép Cr-V có độ bền cao. Bánh cóc được truyền động ở góc 20 ° với 18 bánh răng. Cờ lê bánh cóc lý tưởng để gắn và tháo bu lông và đai ốc trong tất cả các ngành công nghiệp như máy móc, thiết bị, đường ống và xây dựng.

74 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 1,157,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,157,200 đ
Giá: 1,157,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,157,200 đ
Giá: 1,312,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,312,300 đ
Giá: 1,312,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,312,300 đ
Giá: 1,312,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,312,300 đ
Giá: 1,525,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,525,700 đ
Giá: 1,700,600 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,700,600 đ
Giá: 1,817,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,817,200 đ
Giá: 1,817,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,817,200 đ
Giá: 2,284,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,284,700 đ
Giá: 2,526,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,526,700 đ
Giá: 2,984,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,984,300 đ
Giá: 442,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 442,200 đ
Giá: 561,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 561,000 đ
Giá: 595,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 595,100 đ
Giá: 740,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 740,300 đ
Giá: 740,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 740,300 đ
Giá: 782,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 782,100 đ
Giá: 1,012,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,012,000 đ
Giá: 1,153,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,153,900 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn