Loading...

Cờ Lê Tự Động - Bánh Cóc

Cờ lê tự động - cờ lê bánh cóc (Ratcheting Combination Wrenches) là dụng cụ cầm tay sử dụng cơ cấu bánh răng cho phép cờ lê xoay theo một hướng nhất định và nhả theo hướng ngược lại. Điều này cho phép siết và nới lỏng ốc vít một cách nhanh chóng mà không cần tháo cờ lê khỏi socket sau mỗi lượt vặn.

61 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 561,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 561,000 đ
Giá: 595,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 595,100 đ
Giá: 740,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 740,300 đ
Giá: 740,300 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 740,300 đ
Giá: 782,100 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 782,100 đ
Giá: 1,012,000 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,012,000 đ
Giá: 1,153,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,153,900 đ
Giá: 528,000 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 528,000 đ
Giá: 1,019,700 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 1,019,700 đ
Giá: 404,800 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 404,800 đ
Giá: 466,400 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 466,400 đ
Giá: 1,531,200 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,531,200 đ
Giá: 2,262,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 2,262,700 đ
Giá: 1,973,400 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,973,400 đ
Giá: 1,305,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,305,700 đ
Giá: 1,360,700 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,360,700 đ
Giá: 1,930,500 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,930,500 đ
Giá: 1,802,900 đ / Cây (có VAT)
Tổng cộng: 1,802,900 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn