Loading...

Phốt Ty Ben - Rod Seal

Phốt Ty Ben hay tên tiếng anh là Rod Seal thường được dùng để làm kín giữa cổ xi lanh và thanh piston. Phốt Ty Ben có thiết kế gồm một môi tĩnh có môi cao để tăng sự ổn định của phớt và một môi động. Phốt Ty Ben được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau như Cao su NBR, Cao su PU, … để đáp ứng mức độ làm kín dưới điều kiện làm việc ở áp suất cao. Thông thường Phốt Ty Ben sẽ được bảo vệ thêm bởi phớt đầu trục.

72 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 2,576,860 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 2,576,860 đ
Giá: 39,644 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 198,220 đ
Giá: 55,035 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 275,175 đ
Giá: 73,225 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 366,125 đ
Giá: 50,721 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 253,605 đ
Giá: 51,421 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 257,105 đ
Giá: 51,421 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 257,105 đ
Giá: 53,869 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 269,345 đ
Giá: 50,604 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 253,020 đ
Giá: 73,108 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 365,540 đ
Giá: 73,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 367,290 đ
Giá: 53,986 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 269,930 đ
Giá: 73,341 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 366,705 đ
Giá: 95,029 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 475,145 đ
Giá: 80,571 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,855 đ
Giá: 73,458 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 367,290 đ
Giá: 80,571 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,855 đ
Giá: 80,571 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,855 đ
Giá: 80,571 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 402,855 đ
Giá: 87,567 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 437,835 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn