BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại

Size (M)

Khóa (B)

Vật Liệu

Chiều Dài (L)

Vít Lò Xo (Spring Plunger)

Vít Lò Xo (Spring Plunger)

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-10

MPN: MP036A10-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 127,100.00
>=10  (Con) 108,035.00
>=50  (Con) 95,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-15

MPN: MP036A10-15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 135,100.00
>=10  (Con) 114,835.00
>=50  (Con) 101,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS10-5

MPN: MP036A10-5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 111,200.00
>=10  (Con) 94,520.00
>=50  (Con) 83,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-10

MPN: MP036A12-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 127,100.00
>=10  (Con) 108,035.00
>=50  (Con) 95,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-15

MPN: MP036A12-15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 142,900.00
>=10  (Con) 121,465.00
>=50  (Con) 107,175.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-20

MPN: MP036A12-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 151,000.00
>=10  (Con) 128,350.00
>=50  (Con) 113,250.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-5

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS12-5

MPN: MP036A12-5
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 111,200.00
>=10  (Con) 94,520.00
>=50  (Con) 83,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-10

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-10

MPN: MP036A16-10
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 158,800.00
>=5  (Con) 134,980.00
>=25  (Con) 119,100.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-15

MPN: MP036A16-15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 206,500.00
>=5  (Con) 175,525.00
>=25  (Con) 154,875.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-20

MPN: MP036A16-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 238,200.00
>=5  (Con) 202,470.00
>=25  (Con) 178,650.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-30

MPN: MP036A16-30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 365,300.00
>=2  (Con) 310,505.00
>=10  (Con) 273,975.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-40

MPN: MP036A16-40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 444,700.00
>=2  (Con) 377,995.00
>=10  (Con) 333,525.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-50

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-50

MPN: MP036A16-50
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 555,800.00
>=2  (Con) 472,430.00
>=10  (Con) 416,850.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-60

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-60

MPN: MP036A16-60
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 635,300.00
>=2  (Con) 540,005.00
>=10  (Con) 476,475.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-70

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-70

MPN: MP036A16-70
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 762,300.00
>=2  (Con) 647,955.00
>=10  (Con) 571,725.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-80

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS16-80

MPN: MP036A16-80
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 873,500.00
>=2  (Con) 742,475.00
>=10  (Con) 655,125.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-15

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-15

MPN: MP036A20-15
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 428,800.00
>=2  (Con) 364,480.00
>=10  (Con) 321,600.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-20

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-20

MPN: MP036A20-20
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 476,400.00
>=2  (Con) 404,940.00
>=10  (Con) 357,300.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-30

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-30

MPN: MP036A20-30
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 548,000.00
>=2  (Con) 465,800.00
>=10  (Con) 411,000.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-40

Vít Lò Xo Thép Tải Trọng Rất Nhẹ PJS20-40

MPN: MP036A20-40
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 655,100.00
>=2  (Con) 556,835.00
>=10  (Con) 491,325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 con

Xuất kho: trong 15 ngày