Loading...

Vít Lò Xo (Spring Plunger)

Vít Lò Xo (Spring Plunger) còn được gọi là pittong lò xo, dùng để định vị, thân có ren, bên trong là lò xo có tác dụng tạo áp lực lên đầu bi hoặc chốt. Chế tạo từ vật liệu thép. Dùng để căn chỉnh, định vị các bộ phận của máy đang chuyển động. Ứng dụng nhiều trong các ngành công nghiệp chế biến y tế, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống,…

789 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 90,669 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 453,345 đ
Giá: 98,223 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 491,115 đ
Giá: 83,113 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 415,565 đ
Giá: 83,113 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 415,565 đ
Giá: 75,557 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 377,785 đ
Giá: 83,113 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 415,565 đ
Giá: 83,113 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 415,565 đ
Giá: 90,669 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 453,345 đ
Giá: 90,669 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 453,345 đ
Giá: 98,223 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 491,115 đ
Giá: 105,779 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 105,779 đ
Giá: 120,891 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,891 đ
Giá: 113,335 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,335 đ
Giá: 128,447 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 128,447 đ
Giá: 136,002 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 136,002 đ
Giá: 151,114 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,114 đ
Giá: 196,448 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 196,448 đ
Giá: 226,670 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 226,670 đ
Giá: 90,669 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 453,345 đ
Giá: 98,223 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 491,115 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn