Loading...

Mũi Khoét Gỗ Đuôi Cá

Mũi khoan gỗ đuôi cá hay còn gọi là mũi khoan gỗ dẹt, là loại có định tâm, kiểu cổ điển. Rìa mũi khoan có me định dạng đường biên lỗ khoan. Mũi định tâm kiểu hình tháp tứ diện. Lỗ trên đầu mũi dùng để tản nhiệt và treo móc dụng cụ. Tốc độ quay đáp ứng từ 800 vòng đến 3000 vòng/phút tùy theo đường kính khoan. Sử dụng cho các loại gỗ mềm, không dùng cho các ứng dụng mang tính đặc thù. Không dùng cho các loại gỗ cứng do khả năng giữ hướng khoan thấp và độ đồng tâm thấp.

45 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 30,543 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 30,543 đ
Giá: 32,465 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 32,465 đ
Giá: 33,344 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 33,344 đ
Giá: 34,240 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 34,240 đ
Giá: 35,505 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 35,505 đ
Giá: 36,752 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 36,752 đ
Giá: 245,438 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 245,438 đ
Giá: 37,837 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 37,837 đ
Giá: 41,941 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 41,941 đ
Giá: 43,710 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 43,710 đ
Giá: 44,663 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 44,663 đ
Giá: 45,635 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 45,635 đ
Giá: 46,669 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 46,669 đ
Giá: 48,414 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 48,414 đ
Giá: 51,862 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 51,862 đ
Giá: 56,494 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 56,494 đ
Giá: 58,097 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 58,097 đ
Giá: 59,144 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 59,144 đ
Giá: 60,591 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 60,591 đ
Giá: 64,092 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 64,092 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn