BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đường Kính

Chiều Dài

Xử Lý Bề Mặt

Điện Áp Hàn

Dòng Hàn

Thương Hiệu

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-1.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-1.2-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,001
2+ 8,540,501
4+ 8,091,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-1.2-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-1.6-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-1.6-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,001
2+ 8,540,501
4+ 8,091,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-1.6-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-2.0-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-2.0-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,001
2+ 8,540,501
4+ 8,091,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-2.0-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-2.4-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,137
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-2.4-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-2.4-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-3.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,137
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-3.2-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-3.2-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-4.0-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,137
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-4.0-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-4.0-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (25kg/Hộp)

MPN: EM12K-1.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,156,375
2+ 1,098,557
4+ 1,040,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (200kg/Thùng)

MPN: EM12K-1.2-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,773,001
2+ 9,284,351
4+ 8,795,701
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày