BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Đường Kính

Tên Sản Phẩm

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-1.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-1.2-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,000
2+ 8,540,500
4+ 8,091,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.2mm EL12 1.2 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-1.2-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-1.6-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-1.6-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,000
2+ 8,540,500
4+ 8,091,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 1.6mm EL12 1.6 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-1.6-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-2.0-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,058,500
2+ 1,005,576
4+ 952,650
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (200kg/Thùng)

MPN: EL12-2.0-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 8,990,000
2+ 8,540,500
4+ 8,091,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (400kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2mm EL12 2.0 (400kg/Thùng)

MPN: EL12-2.0-400
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 17,980,001
2+ 17,081,001
4+ 16,182,001
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-2.4-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,138
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-2.4-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 2.4mm EL12 2.4 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-2.4-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-3.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,138
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-3.2-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 3.2mm EL12 3.2 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-3.2-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (25kg/Hộp)

MPN: EL12-4.0-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,022,250
2+ 971,138
4+ 920,025
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (125kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (125kg/Thùng)

MPN: EL12-4.0-125
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 5,111,250
2+ 4,855,688
4+ 4,600,125
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (350kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EL-12 Gemini 4mm EL12 4.0 (350kg/Thùng)

MPN: EL12-4.0-350
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 14,311,501
2+ 13,595,926
4+ 12,880,351
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (25kg/Hộp)

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (25kg/Hộp)

MPN: EM12K-1.2-025
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Hộp)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,156,375
2+ 1,098,557
4+ 1,040,738
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 hộp

Xuất kho: trong 4 ngày

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (200kg/Thùng)

Dây hàn Kim Tín SAW EM-12K Gemini 1.2mm EM12K 1.2 (200kg/Thùng)

MPN: EM12K-1.2-200
Danh mục: Dây Hàn
Mua với số lượng
(Thùng)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 9,773,000
2+ 9,284,350
4+ 8,795,700
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 thùng

Xuất kho: trong 4 ngày