Loading...

Lông Đền Tiếp Xúc

Lông Đền Răng NFE 25-511 (NFE25-511 Contact Washer) hay còn gọi là lông đền tiếp xúc là vòng đệm có hình nón được tạo thành với một mặt trên có gân để tăng cường lực khóa và chống lại sự lỏng lẻo do áp lực và rung động. Chế tạo theo tiêu chuẩn NFE 25-511 bằng thép lò xo 65Mn, thép không gỉ, được sử dụng nhiều trong các mối lắp dẫn điện. Ứng dụng phổ biến trong ngành tủ điện.

21 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 452 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 113,000 đ
Giá: 473 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 118,250 đ
Giá: 637 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 159,250 đ
Giá: 497 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 124,250 đ
Giá: 520 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 130,000 đ
Giá: 802 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 160,400 đ
Giá: 587 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 146,750 đ
Giá: 633 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 158,250 đ
Giá: 1,227 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 122,700 đ
Giá: 949 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 142,350 đ
Giá: 1,037 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 155,550 đ
Giá: 1,936 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 193,600 đ
Giá: 1,514 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 151,400 đ
Giá: 1,693 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 169,300 đ
Giá: 2,831 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 141,550 đ
Giá: 2,369 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 118,450 đ
Giá: 2,663 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 133,150 đ
Giá: 4,839 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 120,975 đ
Giá: 6,019 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 150,475 đ
Giá: 5,755 đ / Con (có VAT)
Tổng cộng: 143,875 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn