BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Kích Thước (C)

Kích Thước (B)

Chiều Dài (A)

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M3

Vòng Xoắn Inox 304 M3

MPN: ESM030H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 24,090
10+ 18,068
50+ 15,659
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M4

Vòng Xoắn Inox 304 M4

MPN: ESM040H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 25,850
10+ 19,388
50+ 16,803
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M5

Vòng Xoắn Inox 304 M5

MPN: ESM050H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 28,050
10+ 21,038
50+ 18,233
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M6

Vòng Xoắn Inox 304 M6

MPN: ESM060H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 32,120
10+ 24,090
50+ 20,878
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M8

Vòng Xoắn Inox 304 M8

MPN: ESM080H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 58,960
5+ 44,220
50+ 38,324
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M10

Vòng Xoắn Inox 304 M10

MPN: ESM100H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 111,320
5+ 83,490
20+ 72,358
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M12

Vòng Xoắn Inox 304 M12

MPN: ESM120H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 167,970
2+ 125,978
20+ 109,181
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M14

Vòng Xoắn Inox 304 M14

MPN: ESM140H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 305,580
2+ 229,185
10+ 198,627
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M16

Vòng Xoắn Inox 304 M16

MPN: ESM160H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 414,700
2+ 311,025
10+ 269,555
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M18

Vòng Xoắn Inox 304 M18

MPN: ESM180H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 711,700
2+ 533,775
10+ 462,605
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày