BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M4

Vòng Xoắn Inox 304 M4

MPN: ESM040H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 29,150
25+ 21,863
100+ 18,948
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ
Đặt hàng chẵn: 5 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M5

Vòng Xoắn Inox 304 M5

MPN: ESM050H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 31,350
25+ 23,513
100+ 20,378
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ
Đặt hàng chẵn: 5 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M6

Vòng Xoắn Inox 304 M6

MPN: ESM060H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 35,420
10+ 26,565
50+ 23,023
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M8

Vòng Xoắn Inox 304 M8

MPN: ESM080H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 65,780
10+ 49,335
50+ 42,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M10

Vòng Xoắn Inox 304 M10

MPN: ESM100H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 117,700
5+ 88,275
20+ 76,505
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M12

Vòng Xoắn Inox 304 M12

MPN: ESM120H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 233,640
5+ 175,230
20+ 151,866
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M14

Vòng Xoắn Inox 304 M14

MPN: ESM140H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 423,610
2+ 317,708
4+ 275,347
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M16

Vòng Xoắn Inox 304 M16

MPN: ESM160H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 574,200
2+ 430,650
4+ 373,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M18

Vòng Xoắn Inox 304 M18

MPN: ESM180H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 986,700
2+ 740,025
4+ 641,355
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 2 ngày