BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Loại Sản Phẩm

Vật Liệu

Đường Kính Thân

Đường Kính Thân

Chống Xoắn

Chống Xoắn

Có 9 sản phẩm
Chống Xoắn Inox 304 M4

Mã sản phẩm: ESM040H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 10,688 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M5

Mã sản phẩm: ESM050H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Bộ / Chẵn 10 Bộ
Giá online: 17,282 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M6

Mã sản phẩm: ESM060H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 22,739 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M8

Mã sản phẩm: ESM080H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 33,200 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M10

Mã sản phẩm: ESM100H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: 47,753 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M12

Mã sản phẩm: ESM120H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 152,351 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M14

Mã sản phẩm: ESM140H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 276,282 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M16

Mã sản phẩm: ESM160H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 374,513 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
Chống Xoắn Inox 304 M18

Mã sản phẩm: ESM180H0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: 643,515 đ / Bộ
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01/02.
support_icon