BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước (B)

Vật Liệu

Loại Sản Phẩm

Kích Thước (C)

Đường Kính Thân (D)

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn

Vòng Xoắn Inox 304 M3

Vòng Xoắn Inox 304 M3

MPN: ESM030H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 21,900.00
>=10  (Bộ) 16,425.00
>=50  (Bộ) 14,235.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M4

Vòng Xoắn Inox 304 M4

MPN: ESM040H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 23,500.00
>=10  (Bộ) 17,625.00
>=50  (Bộ) 15,275.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M5

Vòng Xoắn Inox 304 M5

MPN: ESM050H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 25,500.00
>=10  (Bộ) 19,125.00
>=50  (Bộ) 16,575.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M6

Vòng Xoắn Inox 304 M6

MPN: ESM060H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 29,200.00
>=10  (Bộ) 21,900.00
>=50  (Bộ) 18,980.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M8

Vòng Xoắn Inox 304 M8

MPN: ESM080H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 53,600.00
>=5  (Bộ) 40,200.00
>=50  (Bộ) 34,840.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M10

Vòng Xoắn Inox 304 M10

MPN: ESM100H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 101,200.00
>=5  (Bộ) 75,900.00
>=20  (Bộ) 65,780.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M12

Vòng Xoắn Inox 304 M12

MPN: ESM120H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 152,700.00
>=2  (Bộ) 114,525.00
>=20  (Bộ) 99,255.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M14

Vòng Xoắn Inox 304 M14

MPN: ESM140H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 277,800.00
>=2  (Bộ) 208,350.00
>=10  (Bộ) 180,570.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M16

Vòng Xoắn Inox 304 M16

MPN: ESM160H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 377,000.00
>=2  (Bộ) 282,750.00
>=10  (Bộ) 245,050.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày

Vòng Xoắn Inox 304 M18

Vòng Xoắn Inox 304 M18

MPN: ESM180H0
Danh mục: Vòng Xoắn
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 647,000.00
>=2  (Bộ) 485,250.00
>=10  (Bộ) 420,550.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 3 ngày