Loading...

Lò Xo Nén

Lò xo là các vật thể đàn hồi được sử dụng trong các hệ thống cơ học. Lò xo được phân thành hai loại: biến dạng theo ý muốn & có lực đàn hồi theo ý muốn. Các lò xo thường có một vị trí cân bằng khi "nghỉ", nhưng cũng có lò xo có nhiều vị trí nghỉ. Lò xo lý thường chuyển hóa toàn bộ công năng của ngoại lực khi tác động thành thế năng đàn hồi, và giải phóng toàn bộ thế năng này trở lại thành công cơ học khi không có ngoại lực. Thực tế, không có lò xo như vậy. Lò xo thực tế luôn tiêu hao một phần công năng ngoại lực thành nhiệt năng hay năng lượng khác không phục hồi được.

346 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 10,494 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 10,494 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x10)

Giá: 12,243 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 122,430 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (4x15)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x5)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x10)

Giá: 12,010 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 120,100 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (5x15)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x10)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x15)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (6x20)

Giá: 14,342 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 143,420 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x10)

Giá: 13,992 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,920 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x15)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x20)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (8x25)

Giá: 16,907 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 84,535 đ

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x15)

Giá: Đang cập nhật

Lò Xo Dây Tròn C-UBB (10x20)

Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn