BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Đầu Nối Bi

Đầu Nối Bi

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

MPN: CDCLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 161,260
5+ 153,197
10+ 148,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

MPN: CDCLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,440
5+ 219,868
10+ 212,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

MPN: CDCOLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,440
5+ 219,868
10+ 212,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

MPN: CDCOLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 322,520
5+ 306,394
10+ 296,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2PSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 346,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2SSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 913,110
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp Nối Nitto 20PF RC1/4

Khớp Nối Nitto 20PF RC1/4

MPN: NIT-20PF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 49,500
10+ 45,540
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 20PH 1/4Inch

Khớp Nối Nitto 20PH 1/4Inch

MPN: NIT-20PH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 48,180
10+ 44,326
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 20PM R1/4

Khớp Nối Nitto 20PM R1/4

MPN: NIT-20PM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 42,680
10+ 39,266
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 20SF R1/4

Khớp Nối Nitto 20SF R1/4

MPN: NIT-20SF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 152,680
5+ 140,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 20SH 1/4Inch

Khớp Nối Nitto 20SH 1/4Inch

MPN: NIT-20SH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,430
5+ 122,756
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 20SM RC1/4

Khớp Nối Nitto 20SM RC1/4

MPN: NIT-20SM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 133,430
5+ 122,756
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30PF RC3/8

Khớp Nối Nitto 30PF RC3/8

MPN: NIT-30PF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 66,000
10+ 60,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30PH 3/8Inch

Khớp Nối Nitto 30PH 3/8Inch

MPN: NIT-30PH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,750
10+ 53,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30PM R3/8

Khớp Nối Nitto 30PM R3/8

MPN: NIT-30PM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 57,750
10+ 53,130
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30SF R3/8

Khớp Nối Nitto 30SF R3/8

MPN: NIT-30SF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 152,680
5+ 140,466
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30SH 3/8Inch

Khớp Nối Nitto 30SH 3/8Inch

MPN: NIT-30SH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 136,180
5+ 125,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 30SM RC3/8

Khớp Nối Nitto 30SM RC3/8

MPN: NIT-30SM
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 136,180
5+ 125,286
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 400PF RC1/2

Khớp Nối Nitto 400PF RC1/2

MPN: NIT-400PF
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 156,750
5+ 144,210
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Nitto 400PH 1/2Inch

Khớp Nối Nitto 400PH 1/2Inch

MPN: NIT-400PH
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 126,500
5+ 116,380
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 5 ngày