BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Đầu Nối Bi

Đầu Nối Bi

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

MPN: CDCLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 185,790
6+ 176,501
10+ 170,927
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

MPN: CDCLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 269,170
4+ 255,712
10+ 247,636
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

MPN: CDCOLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 301,400
4+ 286,330
10+ 277,288
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

MPN: CDCOLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 427,240
4+ 405,878
10+ 393,061
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2PSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 353,210
4+ 335,550
6+ 324,953
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2SSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 929,720
4+ 883,234
6+ 855,342
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/4Inch PT) PF20

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/4Inch PT) PF20

MPN: MIT-PF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 20,020
20+ 19,019
40+ 18,418
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (3/8Inch PT) PF30

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (3/8Inch PT) PF30

MPN: MIT-PF30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,810
20+ 28,320
40+ 27,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/2Inch PT) PF40

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/2Inch PT) PF40

MPN: MIT-PF40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 51,150
20+ 48,593
40+ 47,058
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 5/16Inch PH20

Khớp Nối Mito 5/16Inch PH20

MPN: MIT-PH20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,870
20+ 22,677
40+ 21,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 3/8Inch PH30

Khớp Nối Mito 3/8Inch PH30

MPN: MIT-PH30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,870
20+ 22,677
40+ 21,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 1/2Inch PH40

Khớp Nối Mito 1/2Inch PH40

MPN: MIT-PH40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 35,530
20+ 33,754
40+ 32,688
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/4Inch PT) PM20

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/4Inch PT) PM20

MPN: MIT-PM20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,380
20+ 16,511
40+ 15,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (3/8Inch PT) PM30

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (3/8Inch PT) PM30

MPN: MIT-PM30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,870
20+ 22,677
40+ 21,960
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/2Inch PT) PM40

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/2Inch PT) PM40

MPN: MIT-PM40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,810
20+ 28,320
40+ 27,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (5x8Hose) PP20

Khớp Nối Mito (5x8Hose) PP20

MPN: MIT-PP20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,810
20+ 28,320
40+ 27,425
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (6.5x10Hose) PP30

Khớp Nối Mito (6.5x10Hose) PP30

MPN: MIT-PP30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 39,380
20+ 37,411
40+ 36,230
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (8x12Hose) PP40

Khớp Nối Mito (8x12Hose) PP40

MPN: MIT-PP40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 45,210
20+ 42,950
40+ 41,593
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái
Đặt hàng chẵn: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (1/4Inch PT) SF20

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (1/4Inch PT) SF20

MPN: MIT-SF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 92,290
10+ 87,676
20+ 84,907
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (3/8Inch PT) SF30

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (3/8Inch PT) SF30

MPN: MIT-SF30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 95,260
10+ 90,497
20+ 87,639
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái
Đặt hàng chẵn: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày