BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Size

Size

Kiểu Ren

Loại Đầu

Kiểu Lắp

Kiểu Lắp

Loại Lắp Ống

Hình Dạng

Vật Liệu

Xuất Xứ

Thương Hiệu

Đầu Nối Bi

Đầu Nối Bi

Đầu Nối Bi Chia 2 CDC LC2A

Mã sản phẩm: CDCLC2A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 181,940 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Chia 3 CDC LC3A

Mã sản phẩm: CDCLC3A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 263,560 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Chia 2 CDC OLC2A

Mã sản phẩm: CDCOLC2A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 295,020 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Chia 3 CDC OLC3A

Mã sản phẩm: CDCOLC3A
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 418,220 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực Có Khóa - Ren Trong NKC KS-2PSUS304 1/4Inch 17mm

Mã sản phẩm: KS-2PSUS304
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 353,210 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái Có Khóa - Ren Trong NKC KS-2SSUS304 1/4Inch 17mm

Mã sản phẩm: KS-2SSUS304
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 929,720 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Ren Trong Nitto 20PF RC1/4

Mã sản phẩm: NIT-20PF
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 55,440 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Nối Ống Nitto 1/4Inch 20PH

Mã sản phẩm: NIT-20PH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 53,900 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Ren Ngoài Nitto 20PM R1/4

Mã sản phẩm: NIT-20PM
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 46,860 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Ren Trong Nitto 20SF R1/4

Mã sản phẩm: NIT-20SF
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 167,860 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Nối Ống Nitto 20SH 1/4Inch

Mã sản phẩm: NIT-20SH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 146,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Ren Ngoài Nitto 20SM RC1/4

Mã sản phẩm: NIT-20SM
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 146,740 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Ren Trong Nitto 30PF RC3/8

Mã sản phẩm: NIT-30PF
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 72,600 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Nối Ống Nitto 3/8Inch 30PH

Mã sản phẩm: NIT-30PH
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 63,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Ren Ngoài Nitto 30PM R3/8

Mã sản phẩm: NIT-30PM
Đặt hàng tối thiểu: 2 Cái / Chẵn 2 Cái
Giá online: 63,580 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Ren Trong Nitto 30SF R3/8

Mã sản phẩm: NIT-30SF
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 167,860 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Nối Ống Nitto 30SH 3/8Inch

Mã sản phẩm: NIT-30SH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 149,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Cái - Ren Ngoài Nitto 30SM RC3/8

Mã sản phẩm: NIT-30SM
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 149,710 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Ren Trong Nitto 400PF RC1/2

Mã sản phẩm: NIT-400PF
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 172,480 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Đầu Nối Bi Đực - Nối Ống Nitto 1/2Inch 400PH

Mã sản phẩm: NIT-400PH
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 139,150 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.