BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Thương Hiệu

Tên Sản Phẩm

Đầu Nối Bi

Đầu Nối Bi

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã LC2A

MPN: CDCLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 161,260
5+ 153,197
10+ 148,359
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã LC3A

MPN: CDCLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,440
5+ 219,868
10+ 212,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

Đầu nối khí CDC chia 2 ngã OLC2A

MPN: CDCOLC2A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 231,440
5+ 219,868
10+ 212,925
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

Đầu nối khí CDC chia 3 ngã OLC3A

MPN: CDCOLC3A
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 322,520
5+ 306,394
10+ 296,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái
Đặt hàng chẵn: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2P SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2PSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 346,830
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

Khớp nối thủy lực bằnginox NKC KS-2S SUS304 1/4in 17mm

MPN: KS-2SSUS304
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 913,110
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/4Inch PT) PF20

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/4Inch PT) PF20

MPN: MIT-PF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 19,965
10+ 17,969
20+ 18,967
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (3/8Inch PT) PF30

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (3/8Inch PT) PF30

MPN: MIT-PF30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,797
20+ 28,307
40+ 26,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/2Inch PT) PF40

Đầu Nối Khí Ren Trong Mito (1/2Inch PT) PF40

MPN: MIT-PF40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 51,123
20+ 48,566
40+ 46,010
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 5/16Inch PH20

Khớp Nối Mito 5/16Inch PH20

MPN: MIT-PH20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,898
20+ 22,703
40+ 21,508
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 3/8Inch PH30

Khớp Nối Mito 3/8Inch PH30

MPN: MIT-PH30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,898
20+ 22,703
40+ 21,508
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito 1/2Inch PH40

Khớp Nối Mito 1/2Inch PH40

MPN: MIT-PH40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 35,544
20+ 33,767
40+ 31,990
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/4Inch PT) PM20

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/4Inch PT) PM20

MPN: MIT-PM20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 17,394
20+ 16,525
40+ 15,655
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (3/8Inch PT) PM30

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (3/8Inch PT) PM30

MPN: MIT-PM30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 23,898
20+ 22,703
40+ 21,508
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/2Inch PT) PM40

Đầu Nối Khí Ren Ngoài Mito (1/2Inch PT) PM40

MPN: MIT-PM40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,797
20+ 28,307
40+ 26,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (5x8Hose) PP20

Khớp Nối Mito (5x8Hose) PP20

MPN: MIT-PP20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 29,797
20+ 28,307
40+ 26,817
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (6.5x10Hose) PP30

Khớp Nối Mito (6.5x10Hose) PP30

MPN: MIT-PP30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 39,325
20+ 37,359
40+ 35,393
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Khớp Nối Mito (8x12Hose) PP40

Khớp Nối Mito (8x12Hose) PP40

MPN: MIT-PP40
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
10+ 45,224
20+ 42,963
40+ 40,702
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 10 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (1/4Inch PT) SF20

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (1/4Inch PT) SF20

MPN: MIT-SF20
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 92,263
10+ 87,649
20+ 83,036
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (3/8Inch PT) SF30

Đầu Nối Khí Nhanh Mito (3/8Inch PT) SF30

MPN: MIT-SF30
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
5+ 95,288
10+ 90,523
20+ 85,759
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 cái

Xuất kho: trong 5 ngày