Loading...

Then Định Vị

Then Định Vị (Parallel keys) là thanh kim loại hình trụ rắn, không đầu. Chế tạo theo tiêu chuẩn DIN 6885 từ vật liệu thép, được sử dụng để cố định chi tiết quay gắn lên trục như bánh xích, bánh đai,...Trên trục cần phải tạo rãnh phù hợp với kích thước then được chọn.

117 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Chiều DàiChiều CaoChiều RộngVật LiệuTiêu ChuẩnGiá

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn