BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Loại Sản Phẩm

 Chốt Bi (Chốt Chẻ) - DIN94

Chốt Bi (Chốt Chẻ) - DIN94

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 20mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 20mm

MPN: P03D015020AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 121
1000+ 103
5000+ 91
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 284 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 30mm

MPN: P03D015030AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 155
1000+ 132
5000+ 116
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x16

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x16

MPN: P03D020016AF0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,860
100+ 2,145
1000+ 1,859
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 449 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x25

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x25

MPN: P03D020025AF0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 3,190
100+ 2,393
1000+ 2,074
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 490 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2 x 30mm

MPN: P03D020030AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 194
1000+ 165
5000+ 145
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 240 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D2 x 30mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D2 x 30mm

MPN: P03D020030AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 726
500+ 639
2500+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 323 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x40

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x40

MPN: P03D025040AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 350
1000+ 297
5000+ 262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 380 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x50

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x50

MPN: P03D025050AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 424
1000+ 360
5000+ 318
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 900 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2.5x16

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2.5x16

MPN: P03D025160AF0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 2,750
100+ 2,063
1000+ 1,788
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Chốt Chẻ Thép Xi Vàng  (chốt bi) D3 x 20mm

Chốt Chẻ Thép Xi Vàng (chốt bi) D3 x 20mm

MPN: P03D030020AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 297
1000+ 252
5000+ 223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D3x25

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D3x25

MPN: P03D030025AF0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 4,290
100+ 3,218
1000+ 2,789
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 400 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 25mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 25mm

MPN: P03D030025AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 726
500+ 639
2500+ 595
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 30mm

MPN: P03D030030AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 297
1000+ 252
5000+ 223
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 30mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 30mm

MPN: P03D030030AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,089
500+ 958
2500+ 893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 3411 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 40mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 40mm

MPN: P03D030040AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 318
1000+ 270
5000+ 238
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 40mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 40mm

MPN: P03D030040AH0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 1,089
500+ 958
2500+ 893
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 180 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 50mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 50mm

MPN: P03D030050AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 350
500+ 297
2500+ 262
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 605 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3x60

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3x60

MPN: P03D030060AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
200+ 424
1000+ 360
5000+ 318
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con
Đặt hàng chẵn: 200 con

Tồn kho: 390 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D4 x 30mm - DIN94

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D4 x 30mm - DIN94

MPN: P03D040030AA7
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
100+ 529
500+ 450
2500+ 397
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con
Đặt hàng chẵn: 100 con

Tồn kho: 316 con có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D4x30

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D4x30

MPN: P03D040030AF0
Mua với số lượng
(Con)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
50+ 5,720
100+ 4,290
500+ 3,718
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày