BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Loại Sản Phẩm

 Chốt Bi (Chốt Chẻ) - DIN94

Chốt Bi (Chốt Chẻ) - DIN94

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 20mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 20mm

MPN: P03D015020AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 140.00
>=1000  (Con) 105.00
>=10000  (Con) 91.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D1.5 x 30mm

MPN: P03D015030AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 170.00
>=1000  (Con) 127.50
>=10000  (Con) 110.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 con

Xuất kho: trong 3 ngày

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x16

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x16

MPN: P03D020016AF0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,600.00
>=100  (Con) 1,950.00
>=1000  (Con) 1,690.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x25

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2x25

MPN: P03D020025AF0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,900.00
>=100  (Con) 2,175.00
>=1000  (Con) 1,885.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2 x 30mm

MPN: P03D020030AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 210.00
>=500  (Con) 157.50
>=5000  (Con) 136.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con

Tồn kho: 940 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D2 x 30mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D2 x 30mm

MPN: P03D020030AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,300.00
>=100  (Con) 975.00
>=1000  (Con) 845.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 243 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x40

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x40

MPN: P03D025040AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 320.00
>=500  (Con) 240.00
>=5000  (Con) 208.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 con

Tồn kho: 580 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x50

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D2.5x50

MPN: P03D025050AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 350.00
>=200  (Con) 262.50
>=2000  (Con) 227.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 900 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2.5x16

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D2.5x16

MPN: P03D025160AF0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 2,500.00
>=100  (Con) 1,875.00
>=1000  (Con) 1,625.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Chốt Chẻ Thép Xi Vàng  (chốt bi) D3 x 20mm

Chốt Chẻ Thép Xi Vàng (chốt bi) D3 x 20mm

MPN: P03D030020AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 320.00
>=200  (Con) 240.00
>=2000  (Con) 208.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 con

Xuất kho: trong 25 ngày

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D3x25

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D3x25

MPN: P03D030025AF0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 3,900.00
>=100  (Con) 2,925.00
>=1000  (Con) 2,535.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 25mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 25mm

MPN: P03D030025AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,300.00
>=100  (Con) 975.00
>=1000  (Con) 845.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 279 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 25 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 30mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 30mm

MPN: P03D030030AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 320.00
>=200  (Con) 240.00
>=2000  (Con) 208.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 174 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 30mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 30mm

MPN: P03D030030AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,900.00
>=100  (Con) 1,425.00
>=1000  (Con) 1,235.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 231 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 4 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 40mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 40mm

MPN: P03D030040AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 350.00
>=200  (Con) 262.50
>=2000  (Con) 227.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 con

Tồn kho: 345 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 40mm

Chốt chẻ inox 304 (chốt bi) D3 x 40mm

MPN: P03D030040AH0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 1,900.00
>=100  (Con) 1,425.00
>=1000  (Con) 1,235.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 4 ngày

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 50mm

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3 x 50mm

MPN: P03D030050AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 380.00
>=100  (Con) 285.00
>=1000  (Con) 247.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 605 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3x60

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D3x60

MPN: P03D030060AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 500.00
>=100  (Con) 375.00
>=1000  (Con) 325.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 390 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D4 x 30mm - DIN94

Chốt Chẻ Thép Mạ Kẽm 7 Màu (chốt bi) D4 x 30mm - DIN94

MPN: P03D040030AA7
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 670.00
>=100  (Con) 502.50
>=1000  (Con) 435.50
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Tồn kho: 316 con có sẵn

Xuất kho: trong 1 ngày

(Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 3 ngày)

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D4x30

Chốt chẻ inox 316 (chốt bi) D4x30

MPN: P03D040030AF0
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Con) 5,200.00
>=100  (Con) 3,900.00
>=500  (Con) 3,380.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 50 con

Xuất kho: trong 14 ngày