Ốc Vít Hệ Inch

Danh mục nổi bật

Ốc vít hệ inch là những sản phẩm bulong, con tán, lông đền được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ (Ren hệ Mỹ). Hình dáng và màu sắc, vật liệu thì gần như giống ốc vít hệ mét (Tiêu Chuẩn DIN). Chỉ có khác ở cách đường kính ren và bước ren. Đường Kính ren của Ốc Vít Hệ Inch được đo theo inch (1 Inch=25.4mm). Bước ren thì được quy đổi thành số đỉnh ren/chiều dài 1 inch, Khác với bước ren hệ mét (khoảng cách từ đỉnh ren này tới đỉnh ren kế tiếp).
Bulong Hệ inch và Tán (Đai Ốc) hệ inch được tính theo kính thước Inch (Thường theo phân số: 1/4", 3/8",1/2" ,...) nên lông đền cũng đi kèm để phù hợp với kích thước đó.

Xem Thêm về Ốc Vít Hệ Inchs Tại Đây

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn