BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304

Có 17 sản phẩm
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 0.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D005SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5/8Inch

Mã sản phẩm: CLA31D0675SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3/4Inch (DN15)

Mã sản phẩm: CLA31D075SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1Inch

Mã sản phẩm: CLA31D100SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.25Inch

Mã sản phẩm: CLA31D125SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D150SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.75Inch (DN32)

Mã sản phẩm: CLA31D175SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2Inch

Mã sản phẩm: CLA31D200SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D250SS
Đặt hàng tối thiểu: 5 Bộ / Chẵn 5 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3Inch

Mã sản phẩm: CLA31D300SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D350SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4Inch

Mã sản phẩm: CLA31D400SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.25Inch

Mã sản phẩm: CLA31D425SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D450SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D500SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 6Inch (150mm)

Mã sản phẩm: CLA31D600SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 8.5Inch

Mã sản phẩm: CLA31D850SS
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bộ
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon