BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Phân Loại

Size

Đường Kính Trong

Đường Kính Trong

Đường Kính Chân

Đường Kính Chân

Chiều Dài Chân

Chiều Dài Chân

Vật Liệu

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 0.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 0.5Inch

MPN: CLA31D005SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,930
10+ 38,198
20+ 33,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5/8Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5/8Inch

MPN: CLA31D0675SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,930
10+ 38,198
20+ 33,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 17 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3/4Inch (DN15)

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3/4Inch (DN15)

MPN: CLA31D075SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 50,930
10+ 38,198
20+ 33,105
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 58 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1Inch

MPN: CLA31D100SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,790
10+ 40,343
20+ 34,964
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 119 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.25Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.25Inch

MPN: CLA31D125SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 53,790
10+ 40,343
20+ 34,964
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 376 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.5Inch

MPN: CLA31D150SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 56,870
10+ 42,653
20+ 36,966
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 415 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.75Inch (DN32)

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 1.75Inch (DN32)

MPN: CLA31D175SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 62,920
10+ 47,190
20+ 40,898
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 162 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2Inch

MPN: CLA31D200SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 65,780
10+ 49,335
20+ 42,757
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 2.5Inch

MPN: CLA31D250SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 77,990
10+ 58,493
20+ 50,694
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 195 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3Inch

MPN: CLA31D300SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 91,190
10+ 68,393
20+ 59,274
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 133 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 3.5Inch

MPN: CLA31D350SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 100,320
10+ 75,240
20+ 65,208
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bộ
Đặt hàng chẵn: 2 bộ

Tồn kho: 10 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4Inch

MPN: CLA31D400SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,390
5+ 86,543
20+ 75,004
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.25Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.25Inch

MPN: CLA31D425SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 115,390
5+ 86,543
20+ 75,004
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 69 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 4.5Inch

MPN: CLA31D450SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 137,720
5+ 103,290
20+ 89,518
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 25 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 5Inch

MPN: CLA31D500SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 188,650
2+ 141,488
10+ 122,623
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 10 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 6Inch (150mm)

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 6Inch (150mm)

MPN: CLA31D600SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 251,570
2+ 188,678
10+ 163,521
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 8 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 8.5Inch

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304 8.5Inch

MPN: CLA31D850SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 251,570
2+ 188,678
10+ 163,521
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày