BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Xuất Xứ

Vật Liệu

Thương Hiệu

Loại Sản Phẩm

Size

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

MPN: CLA31D005SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 50,700.00
>=10  (Bộ) 38,025.00
>=100  (Bộ) 32,955.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

MPN: CLA31D0675SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 50,700.00
>=10  (Bộ) 38,025.00
>=100  (Bộ) 32,955.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

MPN: CLA31D075SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 50,700.00
>=10  (Bộ) 38,025.00
>=100  (Bộ) 32,955.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

MPN: CLA31D100SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 53,600.00
>=10  (Bộ) 40,200.00
>=100  (Bộ) 34,840.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

MPN: CLA31D125SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 53,600.00
>=10  (Bộ) 40,200.00
>=100  (Bộ) 34,840.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

MPN: CLA31D150SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 56,700.00
>=10  (Bộ) 42,525.00
>=100  (Bộ) 36,855.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

MPN: CLA31D175SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 62,700.00
>=10  (Bộ) 47,025.00
>=100  (Bộ) 40,755.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

MPN: CLA31D200SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 65,400.00
>=10  (Bộ) 49,050.00
>=100  (Bộ) 42,510.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

MPN: CLA31D250SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 77,600.00
>=5  (Bộ) 58,200.00
>=50  (Bộ) 50,440.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

MPN: CLA31D300SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 90,900.00
>=5  (Bộ) 68,175.00
>=50  (Bộ) 59,085.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

MPN: CLA31D350SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 99,900.00
>=5  (Bộ) 74,925.00
>=50  (Bộ) 64,935.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

MPN: CLA31D400SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 114,900.00
>=5  (Bộ) 86,175.00
>=50  (Bộ) 74,685.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

MPN: CLA31D425SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 114,900.00
>=5  (Bộ) 86,175.00
>=25  (Bộ) 74,685.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

MPN: CLA31D450SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 137,200.00
>=10  (Bộ) 123,480.00
>=50  (Bộ) 109,760.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

MPN: CLA31D500SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 187,900.00
>=10  (Bộ) 169,110.00
>=50  (Bộ) 150,320.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

MPN: CLA31D600SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 250,500.00
>=10  (Bộ) 225,450.00
>=50  (Bộ) 200,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

MPN: CLA31D850SS
Mua với số lượng Giá (VNĐ)
>=1  (Bộ) 250,500.00
>=10  (Bộ) 225,450.00
>=50  (Bộ) 200,400.00
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày