BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước (T)

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Xuất Xứ

Size

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

MPN: CLA31D005SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,770
10+ 41,828
100+ 36,251
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

MPN: CLA31D0675SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,770
10+ 41,828
100+ 36,251
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 17 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

MPN: CLA31D075SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 55,770
10+ 41,828
100+ 36,251
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 98 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

MPN: CLA31D100SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 58,960
10+ 44,220
100+ 38,324
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 200 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

MPN: CLA31D125SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 58,960
10+ 44,220
100+ 38,324
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 499 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

MPN: CLA31D150SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 62,370
10+ 46,778
100+ 40,541
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 415 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

MPN: CLA31D175SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 68,970
10+ 51,728
100+ 44,831
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 176 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

MPN: CLA31D200SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 71,940
10+ 53,955
100+ 46,761
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 108 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

MPN: CLA31D250SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 85,360
5+ 64,020
50+ 55,484
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 217 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

MPN: CLA31D300SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 99,990
5+ 74,993
50+ 64,994
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 133 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

MPN: CLA31D350SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 109,890
5+ 82,418
50+ 71,429
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 11 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

MPN: CLA31D400SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 126,390
5+ 94,793
50+ 82,154
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

MPN: CLA31D425SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 126,390
5+ 94,793
25+ 82,154
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 69 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

MPN: CLA31D450SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 150,920
10+ 135,828
50+ 120,736
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 25 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

MPN: CLA31D500SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 206,690
10+ 186,021
50+ 165,352
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 10 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

MPN: CLA31D600SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,550
10+ 247,995
50+ 220,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Tồn kho: 8 bộ có sẵn

Xuất kho: Xem chi tiết

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

MPN: CLA31D850SS
Mua với số lượng
(Bộ)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 275,550
10+ 247,995
50+ 220,440
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ

Xuất kho: trong 20 ngày