Loading...

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn Inox 304

Đai Kẹp Ống (Riser Clamps) được dùng để cố định, kẹp các đường ống dẫn nguyên liệu, sử dụng trên các ống chạy theo phương thẳng đứng. Đai kẹp ống được làm từ vật liệu thép hoặc inox và có 2 loại chính là không chân và có chân. Thường được sử dụng ở những nơi có yêu cầu cao về độ thẩm mỹ hay những nơi cần sự chống chịu ăn mòn hóa học cao như cảng tàu, nhà máy sản xuất,...

17 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 34,280 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 171,400 đ
Giá: 31,820 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 159,100 đ
Giá: 32,575 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 162,875 đ
Giá: 32,957 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 164,785 đ
Giá: 35,413 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 177,065 đ
Giá: 37,775 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 188,875 đ
Giá: 35,768 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 178,840 đ
Giá: 44,250 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 221,250 đ
Giá: 50,762 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 253,810 đ
Giá: 56,772 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 56,772 đ
Giá: 59,904 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 59,904 đ
Giá: 77,656 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 77,656 đ
Giá: 75,755 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 75,755 đ
Giá: 82,203 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 82,203 đ
Giá: 113,685 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 113,685 đ
Giá: 169,303 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 169,303 đ
Giá: 186,094 đ / Bộ (có VAT)
Tổng cộng: 186,094 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn