MECSU CO, LTD.
MECSU CO, LTD.
⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG CHỦ GIỎ HÀNG ĐĂNG NHẬP

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Ôm Ống Có Chân Inox 304 có tên tiếng Anh Sanitary pipe holder with tube gồm hai mảnh ghép lại với nhau như các loại đai ôm ống khác, tuy nhiên có sự khác biệt là đai ôm ống có chân có một nửa dưới có hàn thêm một ống (chân). Lắp ghép lại với nhau bằng bu long lục giác hoặc lục giác chìm đầu trụ inox 304.

BẢNG THÔNG SỐ ĐAI ÔM ỐNG INOX CÓ CHÂN:

Tiêu Chuẩn: ISO,DIN,SMS,3A
Xuất xứ: Taiwan/China
Size: 1/4″-6″
Tên Gọi: Sanitary pipe holder with tube
Quy Cách Đóng Gói 10 Bộ/Hộp, 5 Bộ/Hộp
Vật Liệu: Inox 304
Tồn Kho: 1/4″-6″

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dùng Cho Ống
Size
Loại Sản Phẩm
Vật Liệu

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCHDanh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 0.5INCH

CLA31D005SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 16 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCHDanh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5/8INCH

CLA31D0675SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 248 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3/4INCH (DN15)

CLA31D075SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 50.700,00 ₫
10+ (Bộ) 38.025,00 ₫
100+ (Bộ) 32.955,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.0INCH

CLA31D100SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 53.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.200,00 ₫
100+ (Bộ) 34.840,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 351 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCHDanh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.25INCH

CLA31D125SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 53.600,00 ₫
10+ (Bộ) 40.200,00 ₫
100+ (Bộ) 34.840,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 499 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.5INCH

CLA31D150SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 56.700,00 ₫
10+ (Bộ) 42.525,00 ₫
100+ (Bộ) 36.855,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 359 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 1.75INCH (DN32)

CLA31D175SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 62.700,00 ₫
10+ (Bộ) 47.025,00 ₫
100+ (Bộ) 40.755,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 127 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.0INCH

CLA31D200SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 65.400,00 ₫
10+ (Bộ) 49.050,00 ₫
100+ (Bộ) 42.510,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 106 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 2.5INCH

CLA31D250SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 77.600,00 ₫
5+ (Bộ) 58.200,00 ₫
50+ (Bộ) 50.440,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 221 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.0INCH

CLA31D300SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 90.900,00 ₫
5+ (Bộ) 68.175,00 ₫
50+ (Bộ) 59.085,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 207 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 3.5INCH

CLA31D350SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 99.900,00 ₫
5+ (Bộ) 74.925,00 ₫
50+ (Bộ) 64.935,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 11 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.0INCH

CLA31D400SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 114.900,00 ₫
5+ (Bộ) 86.175,00 ₫
50+ (Bộ) 74.685,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 68 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.25INCH

CLA31D425SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 114.900,00 ₫
5+ (Bộ) 86.175,00 ₫
25+ (Bộ) 74.685,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 65 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 4.5INCH

CLA31D450SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 137.200,00 ₫
10+ (Bộ) 123.480,00 ₫
50+ (Bộ) 109.760,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 25 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 5.0INCH

CLA31D500SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 187.900,00 ₫
10+ (Bộ) 169.110,00 ₫
50+ (Bộ) 150.320,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 10 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)Danh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 6.0INCH (150mm)

CLA31D600SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 250.500,00 ₫
10+ (Bộ) 225.450,00 ₫
50+ (Bộ) 200.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 8 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày
Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCHDanh mục: Đai Kẹp Ống Có Chân Hàn

Đai Kẹp Ống (With Rod) SUS304 8.5INCH

CLA31D850SS
Giá theo số lượng .
1+ (Bộ) 250.500,00 ₫
10+ (Bộ) 225.450,00 ₫
50+ (Bộ) 200.400,00 ₫
Mua tối thiểu 1 bộ
Tồn kho 5 bộ, xuất kho trong ngày. Nếu mua nhiều hơn xuất kho trong 20 ngày