Loading...

Dây Hàn

Dây hàn được dùng trong phương pháp hàn khí bảo vệ với một số chức năng: thứ nhất, giúp hình thành mối hàn qua việc bổ sung kim loại cho vũng hàn. Thứ 2, trong quá trình hàn có mức độ oxy hóa mạnh, bởi vậy nó sẽ bổ sung hàm lượng chất khử và hợp kim hóa chủ yếu cho kim loại mối hàn. So với hàn que, dây hàn có ưu điểm là dễ hàn, dễ sử dụng, ít biến dạng, mối hàn dễ dàng được điền đầy.

66 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Cuộn chì hàn 100g

Giá: 57,600 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 115,200 đ

Cuộn chì hàn 20g

Giá: 7,579 đ / Cuộn (có VAT)
Tổng cộng: 151,580 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn