BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Vít Gỗ Đầu Lục Giác

Vít Gỗ Đầu Lục Giác

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

Mã sản phẩm: V0148025A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 119,048 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

Mã sản phẩm: V0148040A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 149,985 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

Mã sản phẩm: V0148050A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 168,548 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 11:00 hôm nay.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

Mã sản phẩm: V0148060A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 211,860 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

Mã sản phẩm: V0148075A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 270,765 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

Mã sản phẩm: V0148090A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 326,453 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

Mã sản phẩm: V0148100A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 391,298 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

Mã sản phẩm: V0148125A0200
Đặt hàng tối thiểu: 1 Bịch
Giá online: 620,235 đ / Bịch
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/08.
support_icon