BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Kích Thước Trục Vít

Kích Thước Trục Vít

Chiều Dài

Chiều Dài

Loại Đầu

Loại Đầu Vặn

Loại Đuôi

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Sử Dụng Cho

Vít Gỗ Đầu Lục Giác

Vít Gỗ Đầu Lục Giác

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x25mm

MPN: V0148025A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 119,048
8+ 91,667
30+ 85,714
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x40mm

MPN: V0148040A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 149,985
6+ 115,489
20+ 107,989
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x50mm

MPN: V0148050A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
2+ 168,548
6+ 129,782
20+ 121,354
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 2 bịch
Đặt hàng chẵn: 2 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x60mm

MPN: V0148060A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 211,860
4+ 163,132
10+ 152,539
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x75mm

MPN: V0148075A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 270,765
3+ 208,489
10+ 194,951
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x90mm

MPN: V0148090A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 326,453
3+ 251,368
10+ 235,046
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x100mm

MPN: V0148100A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 391,298
2+ 301,300
10+ 281,734
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

Vít Gỗ Đầu Lục Giác Dinosaur (197-200 Con) M4.8x125mm

MPN: V0148125A0200
Mua với số lượng
(Bịch)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 477,582
1+ 477,582
5+ 446,569
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bịch

Xuất kho: trong 3 ngày