Loading...

Nối Xích

Nối xích (Connecting links) hay còn gọi là eo xích công nghiệp là bộ phận kết nối 2 đầu một đoạn xích truyền động để tạo thành 1 bộ truyền xích hoàn chỉnh. Nối xích có 2 loại gồm eo xích và nối xích thẳng.

18 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Giá: 9,328 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 9,328 đ
Giá: 11,660 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 11,660 đ
Giá: 13,992 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 13,992 đ
Giá: 19,822 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 19,822 đ
Giá: 40,810 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 40,810 đ
Giá: 58,300 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 58,300 đ
Giá: 99,110 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 99,110 đ
Giá: 139,920 đ / Cái (có VAT)
Tổng cộng: 139,920 đ

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn