BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hiển Thị

Điện Áp Xoay Chiều AC

Điện Áp 1 Chiều DC

Dòng Điện Xoay Chiều AC

Dòng Điện 1 Chiều DC

Điện Trở

Điện Dung

Tần Số

Kiểm Tra Thông Mạch

Ampe Kìm

Ampe Kìm

Có 22 sản phẩm
Ampe Kìm Đo AC Apech AC-222

Mã sản phẩm: APE-AC-222
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo AC Apech AC-233

Mã sản phẩm: APE-AC-233
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-286

Mã sản phẩm: APE-AC-286
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-287

Mã sản phẩm: APE-AC-287
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-800

Mã sản phẩm: APE-AC-800
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-801

Mã sản phẩm: APE-AC-801
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-216S

Mã sản phẩm: APE-AC-216S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC Apech AC-218B

Mã sản phẩm: APE-AC-218B
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Đo Dòng AC/DC Apech AC-216

Mã sản phẩm: APE-AC-216
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Thông Minh Đo AC Apech AC-218S

Mã sản phẩm: APE-AC-218S
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe kìm AC FLUKE 302+ (400A)

Mã sản phẩm: FLU-302-P
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe kìm AC FLUKE 305 (AC 999.9A)

Mã sản phẩm: FLU-305
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe kìm AC/DC Fluke 319 (1000 A)

Mã sản phẩm: FLU-319
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Fluke 325 True-RMS

Mã sản phẩm: FLU-325
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Fluke 374 True RMS AC/DC 600A/600V

Mã sản phẩm: FLU-374
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Fluke 376 (1000V/1000A AC/DC với iFlex)

Mã sản phẩm: FLU-376
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe kìm FLUKE 303 (AC 600A)

Mã sản phẩm: FLU-303
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe kìm FLUKE 317 (600A)

Mã sản phẩm: FLU-317
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Fluke 323 True-rms Clamp Meter

Mã sản phẩm: FLU-323
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ampe Kìm Fluke 324 True-RMS

Mã sản phẩm: FLU-324
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
support_icon