BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Hệ Kích Thước

Size Ren

Size Ren

Bước Ren

Bước Ren

Chiều Dài

Chiều Dài

Vật Liệu

Xử Lý Bề Mặt

Đường Kính Ngoài

Đường Kính Ngoài

Ống Nối Ty Ren

Ống Nối Ty Ren

Có 12 sản phẩm
Ống Nối Ty Ren Inox 304 M8x35

Mã sản phẩm: N25M8-35H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 10,688 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Ống Nối Ty Ren Inox 304 M10x40

Mã sản phẩm: N25M10-40H0
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 15,690 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Ống Nối Ty Ren Inox 304 M12x40

Mã sản phẩm: N25M12-40H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 24,105 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Ống Nối Ty Ren Inox 304 M14x40

Mã sản phẩm: N25M14-40H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: Đang cập nhật
Thêm vào giỏ hàng để YÊU CẦU báo giá
Ống Nối Ty Ren Inox 304 M16x45

Mã sản phẩm: N25M16-45H0
Đặt hàng tối thiểu: 5 Con / Chẵn 5 Con
Giá online: 41,388 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M6x30

Mã sản phẩm: N25M6-30D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,288 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M8x35

Mã sản phẩm: N25M8-35D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,552 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M10x40

Mã sản phẩm: N25M10-40D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 2,834 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M12x45

Mã sản phẩm: N25M12-45D20
Đặt hàng tối thiểu: 50 Con / Chẵn 50 Con
Giá online: 3,450 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M14x60

Mã sản phẩm: N25M14-60D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 6,142 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M16x65

Mã sản phẩm: N25M16-65D20
Đặt hàng tối thiểu: 25 Con / Chẵn 25 Con
Giá online: 8,430 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27/04.
Ống Nối Ty Ren Thép Mạ Kẽm Cr3+ M20x65

Mã sản phẩm: N25M20-65D20
Đặt hàng tối thiểu: 10 Con / Chẵn 10 Con
Giá online: 9,416 đ / Con
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh trước 03/04.
support_icon