BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Trạng thái sản phẩm

Máy Thổi Hơi Nóng

Máy Thổi Hơi Nóng

Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 1800W GHG 18-60

Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 1800W GHG 18-60

MPN: 06012A61K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,777,600
2+ 1,688,720
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 2000W GHG 20-63 (tặng bộ mũi khò)

Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 2000W GHG 20-63 (tặng bộ mũi khò)

MPN: 06012A62K0
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,379,300
2+ 2,260,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 4 ngày

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1600W HG5030K

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1600W HG5030K

MPN: HG5030K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,214,400
2+ 1,153,680
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1800W HG6030K

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1800W HG6030K

MPN: HG6030K
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 1,540,000
2+ 1,463,000
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530V

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530V

MPN: HG6530V
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,080,100
2+ 1,976,095
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530VK

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530VK

MPN: HG6530VK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 2,599,300
2+ 2,469,335
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6531CK

Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6531CK

MPN: HG6531CK
Mua với số lượng
(Cái)
Giá (VNĐ)
(Đã có VAT)
1+ 3,253,800
2+ 3,091,110
Giá thay đổi khi đăng nhập
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 cái

Xuất kho: trong 3 ngày