BỘ LỌC SẢN PHẨM

Bỏ chọn tất cả

Công Suất

Nhiệt Độ Khí

Lưu Lượng Khí

Máy Thổi Hơi Nóng

Máy Thổi Hơi Nóng

Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 1800W GHG 18-60

Mã sản phẩm: 06012A61K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,830,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Khò Nhiệt - Máy Thổi Hơi Nóng Bosch 2000W GHG 20-63 (tặng bộ mũi khò)

Mã sản phẩm: 06012A62K0
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,575,100 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/07.
Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1600W HG5030K

Mã sản phẩm: HG5030K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,214,400 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Thổi Hơi Nóng Makita 1800W HG6030K

Mã sản phẩm: HG6030K
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 1,540,000 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530V

Mã sản phẩm: HG6530V
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,324,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6530VK

Mã sản phẩm: HG6530VK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 2,599,300 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.
Máy Thổi Hơi Nóng Makita 2000W HG6531CK

Mã sản phẩm: HG6531CK
Đặt hàng tối thiểu: 1 Cái
Giá online: 3,253,800 đ / Cái
Dự kiến xuất kho từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/07.