Loading...

Tê Đồng

Tê Đồng (Equal Tee) nó được sử dụng để chuyển hướng dòng chảy của vật liệu và có thể được lắp đặt dễ dàng. Một ống T được xác định là “đều” khi kích thước lỗ khoan ở đường chạy và cạnh nhánh có cùng đường kính. Do đó, tê đồng được sử dụng để kết nối hai ống có cùng đường kính danh nghĩa. Khi kết nối vào đường ống sẽ cho tốc độ vận chuyển dòng chảy luôn đồng đều. Thường được ứng dụng trong các hệ thống vận chuyển các dòng lưu chất như: hóa chất, xăng dầu,...

5 sản phẩm(Dùng bộ lọc ở bên trái để tìm sản phẩm nhanh hơn)

Tê Đồng Ren Trong MIHA 1/2"-14 (DN15)

Giá: Đang cập nhật

Tê Đồng Ren Ngoài MIHA 1/2"-14 (DN15)

Giá: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật

Bạn chưa tìm được sản phẩm? Tìm thêm qua bộ lọc sản phẩm.

Danh mục sản phẩm khác

NHANH

NHANH

Vì Đổi mới liên tục nên Nhanh hơn

ĐÚNG

ĐÚNG

Coi trọng và ưu tiên việc làm Đúng

ĐỦ

ĐỦ

Tìm và mua Đủ Đơn hàng hơn

KỊP THỜI

KỊP THỜI

Hiệu suất tối ưu bởi Kịp Thời hơn